Kjøp og salg av bolig

Denne siden omhandler kjøp og salg av fast eiendom, ny og brukt bolig.

Den sentrale lov innenfor dette rettsfeltet er avhendingsloven. Loven beskytter særlig forbrukerne, men regulerer også disposisjoner hvor næringsdrivende er involvert som parter på både kjøper- og selgersiden.

Langseth Advokatfirma bistår både private parter som næringsdrivende parter innenfor dette rettsfeltet, og våre advokater har betydelig erfaring innenfor rettsområdet.
Vår bistand vil typisk omhandle vurderinger av hvilke rettigheter man har, samt rådgivning og representasjon ved forhandlinger og saker for rettsapparatet.