PLAN OG BYGNINGSRETT

Innenfor dette rettsområdet behandles de offentligrettslige reglene innenfor fast eiendoms rettsforhold.

I all hovedsak all byggeaktivitet, samt til en viss grad også alle transaksjoner i form av kjøp og salg av fast eiendom, er regulert av bestemmelser som håndheves av det offentlige.
Rådgivning og representasjon av advokat ovenfor det offentlige vil i mange tilfeller være helt avgjørende for å kunne få realisert for eksempel investeringer i fast eiendom.

Langseth Advokatfirma bistår både private klienter og næringsdrivende innenfor dette rettsområdet, og vi tar på oss både rådgivningsoppdrag, og representasjonsoppdrag i søknads- og klageprosesser ovenfor det offentlige. Advokatfirmaet bistår her også våre klienter i saker for rettsapparatet.