LEIEAVTALER

Innenfor dette juridiske felt bistår advokatfirmaet med juridisk kompetanse innen alle typer leieavtaler av fast eiendom.

Advokatfirmaet bistår både private klienter og næringsdrivende klienter innenfor rettsområdet, og våre advokater har lang erfaring med å bistå ved leie av bolig og næringslokaler.

Vårt arbeide vil typisk omhandle bistand ved utforming av kontrakter / standardkontrakter, samt rådgivning og representasjon ved tvister mellom leier og utleier.