Snømåking – hvor kan du legge snøen?

Snømåking er nødvendig når snøen faller ned, mén hvor kan man legge snøen?

Dersom det ikke er plass på egen eiendom, kan den da hives over i hagen til naboen?

Det selvfølgelige utgangspunkt er at man ikke kan hive det over slik at naboen må måke det på nytt, eller at det generelt skaper problemer for naboen.

Vinteren står for dør, og på mange steder i landet har allerede et hvitt teppe lagt seg. Da er det greit å vite hvor du kan gjøre av snøen når du skal ut og måke.

Sier lovene noe om problemet snømåking?

I nabolovens § 2, står det at ingen må ha, gjøre eller sette i verk tiltak på sin egen eiendom som kan være til urimelig eller unødvendig skade eller til ulempe for naboen.

Snømåking over til naboen kan medføre både skade og ulemper.  I utgangspunktet betyr det at du ikke uten videre kan måke snøen over til naboen, uten at naboen har gitt deg tillatelse til det.

Snøen i seg selv skader ikke, men snø inneholder ofte stein, grus, veisalt og annen forurensning som man ikke vil ha i hagen. Tung snø kan også knekke busker, hekker og trær.

Videre vil mer snø i hagen til naboen kunne forsinke vårens ankomst.

Det vil vel uansett være god naboskikk å be om å få lov før man måker snøen over til naboen.

Det er da også viktig å huske at dersom naboen skifter eier, bør det lages en avtale med ny eier. Det er feil å vise til at man har fått lov før.

Hva hvis naboen ikke gir tillatelse til å måke snø over i hans hage?

Er det ikke mulig legge snøen på egen eiendom, kan du bli nødt til å kjøre bort snøen, eller få noen til å gjøre det for deg.

Du kan ikke kreve å få legge det hos naboen.

Hva skjer hvis snøen skader naboens eiendom?

I tilfelle det oppstår skade i forbindelse med snømåking, noe som kan skje på gjerder, hekk eller busker, vil du bli erstatningsansvarlig slik at skaden må repareres, evt at det må betales erstatning.

Dette gjelder selv om naboen har gitt deg tillatelse.

Hva da med den måkebilen?

Måkebilen legger igjen harde, tunge brøytekanter utenfor porten, som både kan stenge og kreve tung arbeid å få bort.

Naboloven sier at man kan gjøre noe som er til skade – dersom det er rimelig eller nødvendig.

Det anses som både rimelig og nødvendig å holde de offentlige veiene åpne og kjørbare, i dette tilfelle er det hensynet til fellesskapet som veier tyngst.