Hvordan måles en bolig?

Det dukker stadig opp spørsmål om areal ved kjøp av boliger og ved byggesøknader.

I annonser for salg  og reguleringsplaner  brukes den en del betegnelser i forbindelse med arealet  som er bygget eller kan bygges. Denne artikkelen skal forklare disse betegnelsen.

I forbindelse med  salg av boliger kan feil bruk av betegnelsene medføre at kjøper kan hevde at bolig lider av en mangel, som kan gi grunnlag for prisavslag.

Når det gjelder reguleringsplaner kan det oppstå misforståelser for hva man kan bygge

Det tas da utgangspunkt i definisjonen i  Byggeforskriften NS 3940, men påpekte at det kan være en noe annet definisjon i  TEK , som er tekniske forskrifter for byggverk.

Hva er BYA – Bebygd areal ?

BYA er arealet som bygningen opptar av terrenget ( fotavtrykket ),det da inkl terrasse som har tak.

Det har da ingen betydning hvor mange etasjer det er i bygget.

Hva er BTA – Brutto areal?

BTA er areal inkl yttervegger og summeres  for alle plan i bygget, dette da ex terrasse uten tak.

(BTA= NTA + KA)

Hva er NTA – Netto areal?

NTA er arealet uten vegger ( Bygningsdeler)

(NTA=BTA-KA)

Hva er KA – Konstruksjonsareal?

KA  er arealet av veggene ( Bygningsdeler )

(KA=NTA-NTA)

Hva er BRA – Bruksareal?

BRA målet  samlet areal i alle plan (etasjer)og er da arealet som ligger innen for ytterveggene, men inkl innervegger.

Det bemerkes at det er spesielle regler for rom med skrå tak, hvor bare deler av areal over 190 cm og minst har en bredde på 60 cm måles. Dette kan være vanskelig å måle

(BRA= P-ROM + S-ROM)

Hva er P-ROM -Primærareal?

P-rom er  alle de viktigste  (innredede) rommens NTA  inkl innervegger i bygget som brukes til beboelse som stue, kjøkken, soverom mv

(P-ROM= BTA- S-ROM)

Hva er S-ROM  – Sekundærareal?

S-Rom er øvrige rommene  uinnredede) NTA inkl innervegger i bygget , som ikke brukes til beboelse som kott og boder

(S-ROM=BRA – P-ROM)