Hvordan måles en bolig?

Det dukker stadig opp spørsmål om areal ved kjøp av boliger og ved byggesøknader.

I annonser for salg  og reguleringsplaner  brukes den en del betegnelser i forbindelse med arealet  som er bygget eller kan bygges. Denne artikkelen skal forklare disse betegnelsen.

I forbindelse med  salg av boliger kan feil bruk av betegnelsene medføre at kjøper kan hevde at bolig lider av en mangel, som kan gi grunnlag for prisavslag.

Når det gjelder reguleringsplaner kan det oppstå misforståelser for hva man kan bygge

Det var et sett regler frem til 31.12.2023 og så ble endret fra 1.1.2024 – de fremgår nedenfor

Reglene fra 1.1.2024

Slik blir de nye reglene

  • Arealet som ligger innenfor boenheten skal betegnes som BRA-i, som står for internt bruksareal. Dette gjelder eksempelvis innvendige boder og tekniske rom.
  • Eksternt bruksareal som tilhører leiligheten, for eksempel boder på loft og i kjeller, skal kategoriseres som BRA-e.
  • Innglassede balkonger, verandaer eller altaner som er tilknyttet boenheten vil benevnes som BRA-b i den nye arealoppmålingsstandarden.

Det vil også være mulig å legge ved tilleggsinformasjon om øvrig areal, eksempelvis åpne balkonger. Også gulvareal der takhøyden er for lav til at arealet er måleverdig kan oppgis, eksempelvis ved skråtak.  Se hvordan definert i reglene frem til 31.12.23 under og definisjonen Hva er BRA – Bruksareal

BRA

Reglene frem til 31.12.2023

Tar utgangspunkt i definisjonen i  Byggeforskriften NS 3940, men påpekte at det kan være en noe annet definisjon i  TEK , som er tekniske forskrifter for byggverk.

Hva er BYA – Bebygd areal ?

BYA er arealet som bygningen opptar av terrenget ( fotavtrykket ),det da inkl terrasse som har tak.

Det har da ingen betydning hvor mange etasjer det er i bygget.

Hva er BTA – Brutto areal?

BTA er areal inkl yttervegger og summeres  for alle plan i bygget, dette da ex terrasse uten tak.

(BTA= NTA + KA)

Hva er NTA – Netto areal?

NTA er arealet uten vegger ( Bygningsdeler)

(NTA=BTA-KA)

Hva er KA – Konstruksjonsareal?

KA  er arealet av veggene ( Bygningsdeler )

(KA=NTA-NTA)

Hva er BRA – Bruksareal?

BRA målet  samlet areal i alle plan (etasjer)og er da arealet som ligger innen for ytterveggene, men inkl innervegger.

Det bemerkes at det er spesielle regler for rom med skrå tak, hvor bare deler av areal over 190 cm og minst har en bredde på 60 cm måles. Dette kan være vanskelig å måle

(BRA= P-ROM + S-ROM)

Hva er P-ROM -Primærareal?

P-rom er  alle de viktigste  (innredede) rommens NTA  inkl innervegger i bygget som brukes til beboelse som stue, kjøkken, soverom mv

(P-ROM= BTA- S-ROM)

Hva er S-ROM  – Sekundærareal?

S-Rom er øvrige rommene  uinnredede) NTA inkl innervegger i bygget , som ikke brukes til beboelse som kott og boder

(S-ROM=BRA – P-ROM)