Fast eiendom og entrepriserett

Langseth Advokatfirma DAs advokater har bred erfaring innen fast eiendomsrettsforhold, herunder entreprise. Våre klienter er næringsdrivende, privatpersoner, foreninger og organisasjoner, såvel norske som internasjonale

Vi bistår våre klienter med å utarbeide kontrakter, og ved å representere dem under forhandlinger. Vårt fokus er å finne gode og riktige løsninger.

Vi har betydelig prosedyreerfaring fra alle rettsinstanser og fører jevnlig saker for domstolene, selv om vi helst prøver å finne frem til løsninger uten hjelp av rettsapparatet.

Innenfor fagområdet bistår vi blant annet med:

 • Tomtefeste.
 • Ekspropriasjon.
 • Konkurranserett.
 • Offentlige anskaffelser.
 • Diverse statisk tingsrett.
 • Byggesaks- og klagebehandling.
 • Oppfølging av løpende kontraktsforhold.
 • Kontraktsforhandlinger og kontraktsinngåelse.
 • Entrepriserett i alle faser av utbyggingsprosessen.
 • Utarbeidelse av standardkontrakter, slik som byggekontrakter.
 • Tvisteløsning, inkludert representasjon ved saker for domstolene.
 • Tvistesaker ved kjøp og salg av fast eiendom etter avhendingsloven.
 • Utarbeidelse av redegjørelser og analyser, inneholdende både rettslige og taktiske vurderinger.
 • Kjøp, salg og utleie av bolig- og næringseiendommer, herunder restaurant- og serveringslokaler.

Les de siste artiklene under, som kan gi nyttige opplysninger. Ta kontakt via skjemaet til høyre eller via mail direkte til en av kontaktpersonene nedenfor.


SISTE SAKER FRA VÅR AVDELING FOR FAST EIENDOM OG ENTREPRISERETT

PARTNERE INNEN FAST EIENDOM OG ENTREPRISERETT

ANSATTE INNEN FAST EIENDOM OG ENTREPRISERETT

Trenger du advokatbistand.
Ta kontakt med oss her!

Ring oss på +47 22 42 42 42
eller fyll ut skjemaet under.