Prosedyre og annen tvisteløsning

Advokatene i Langseth Advokatfirma DA har lang og bred erfaring med tvisteløsning innenfor våre fagområder

En målsetning er å holde våre klienter utenfor domstolene, men av og til havner saker i retten. Vi har solid erfaring med tvisteløsning i retten hvis det blir nødvendig.

Vi ser på prosedyre i retten som et eget fag innen jussen. Alle våre advokater går i retten, men i enkelte saker er det beste for deg som klient at du i domstolen bistås av en advokat som har særlig kompetanse på prosedyre.

Våre prosedyreadvokater fører jevnlig saker i tingretten, i lagmannsretten, i voldgiftssaker, og for Høyesterett. Vi vet at for å vinne må advokaten være best mulig forberedt, og presentere saken på en presis og forståelig måte.

 


SISTE SAKER FRA VÅR AVDELING FOR PROSEDYRE OG ANNEN TVISTELØSNING

PARTNERE INNEN PROSEDYRE OG ANNEN TVISTELØSNING

ANSATTE INNEN PROSEDYRE OG ANNEN TVISTELØSNING

Trenger du advokatbistand.
Ta kontakt med oss her!

Ring oss på +47 22 42 42 42
eller fyll ut skjemaet under.