Arbeidsrett

Vi yter generell rådgivning og prosederer saker.

Langseth Advokatfirma DA bistår så vel arbeidstakere som arbeidsgivere.
Vi yter generell rådgivning og prosederer saker.

Arbeidet kan knytte seg til å utarbeide og forhandle arbeidsavtaler, gjennomføre omstillinger og nedbemanninger, ta stilling til ulike pensjons- og intensivordninger og til problemstillinger knyttet til avskjed og oppsigelse.

Generell bistand gis ved ansettelser, arbeidsavtaler, arbeidsreglement, virksomhetsoverdragelser, drøftelsesmøter, oppsigelser, avskjed, forhandlingsmøter og advarsler. Vi tilbyr vår erfaring i planleggingsstadiet, forhandlingsstadiet eller når konflikten skal løses.

Les de siste artiklene under, som kan gi nyttige opplysninger. Kontakt kan skje via skjemaet til høyre eller via mail direkte til en av kontaktpersonene nedenfor.


SISTE SAKER FRA VÅR AVDELING FOR ARBEIDSRETT

PARTNERE INNEN ARBEIDSRETT

ANSATTE INNEN ARBEIDSRETT

Ansatte innen arbeidsrett