Familie-, arv og skifterett

Vi yter generell rådgivning og prosederer saker.

Advokatene i Langseth Advokatfirma DA har lang og bred erfaring innen rettsområdene familie-, arv- og skifterett, herunder barnefordeling. Vi har betydelig prosedyreerfaring og fører jevnlig saker for domstolene.

I saker mellom familiemedlemmer vil det være viktig å finne frem til løsninger som ikke oppfordrer til konflikt. En stor del av vårt arbeid retter seg derfor mot å forebygge konflikter, både ved opprettelse av ektepakter, samboeravtaler og testamenter.

Vi har et særlig fokus på å ivareta de menneskelige hensyn som gjør seg gjeldende i saker innenfor disse rettsområder, og vektlegger tett, personlig og kostnadseffektiv oppfølgning fra høyt kvalifiserte og erfarne advokater. Et av gruppens medlemmer er også godkjent mekler.

Gruppen bistår klienter regelmessig med bl.a.

  • Rådgivning, opprettelse og tolkning av ektepakter og samboeravtaler
  • Bistand, herunder prosessoppdrag, ved økonomisk oppgjør ved separasjon/skilsmisse
    og/eller opphør av samboerskap
  • Bistand, herunder prosessoppdrag, i tilknytning til spørsmål om foreldreansvar, daglig omsorg og samvær med barn
  • Rådgivning, opprettelse og tolkning av testamenter
  • Rådgivning i arverettslige spørsmål og bistand som prosessfullmektig i arvetvister
  • Rådgivning og opprettelse av nødvendige dokumenter ved generasjonsskifter, også i næringsvirksomhet
  • Rådgivning knyttet til arveavgift, herunder bistand ved utarbeidelse av gave-/arvemelding
  • Bistand ved offentlig og/eller privat skifte avdødsbo

Les de siste artiklene under, som kan gi nyttige opplysninger. Ta kontakt via skjemaet til høyre eller via mail direkte til en av kontaktpersonene nedenfor,  for en uforpliktende og kostnadsfri vurdering av din sak.


SISTE SAKER FRA VÅR AVDELING FOR FAMILIE-, ARV OG SKIFTERETT

PARTNERE INNEN FAMILIE-, ARV OG SKIFTERETT

ANSATTE INNEN FAMILIE-, ARV OG SKIFTERETT

Trenger du advokatbistand.
Ta kontakt med oss her!

Ring oss på +47 22 42 42 42
eller fyll ut skjemaet under.