KONKURS, RESTRUKTURERING OG REKONSTRUKSJON

Vår avdeling for restrukturering, rekonstruksjon og insolvens består av 8 advokater, hvorav Botolf Botolfsen jr., Fredrik Astrup Borch, Claus R. Flinder, Anja Thorheim og Pan Farmakis regelmessig oppnevnes som bostyrere i konkursbo. Jon Skjørshammer blir oppnevnt i rekonstruksjon bo. Ved behov setter vi sammen kompetente team som gjør at vi kan påta oss oppdrag av betydelig størrelse.

Nedenfor finne du nærmere beskrivelse hva vi kan bistå med i denne faggruppen

Vi behandler GDPR opplysninger vi får i konkursboene i samsvar med reglene vi får i andre saker se

Personverninformasjon. GDPR. – Langseth Advokatfirma

Oversikt over de enkelte konkursboene og nærmere informasjon om disse, frem til 31. desember 2023 finner en under oversikt konkursbo.

Langseth Advokatfirma tilbyr bistand til selskaper, finansinstitusjoner, selvstendig næringsdrivende og privatpersoner. Vi har særlig kompetanse innenfor følgende områder:

 • Frivillige akkordløsninger og gjeldsforhandlinger.
 • Strategisk og økonomisk rådgivning i forbindelse med restrukturering og rekonstruksjon av bedrifter.
 • Kredittsikring, herunder spørsmål knyttet til pant og sikkerhetsstillelser, garanti og kausjon
 • Rådgivning til næringsdrivende i økonomisk krise, herunder rådgivning til styre/ledelse/eiere for å unngå personlig ansvar.
 • Rådgivning i tilknytning til konkurs, tvangsoppløsning og gjeldsforhandling, både på kreditor- og debitorsiden.
 • Begjæring av konkurs/oppbud.
 • Kreditorrepresentasjon, der vi på vegne av klienter lar oss oppnevne som medlem av bostyret i konkurs- og gjeldsforhandlingsbo.
 • Forhandlinger med banker og finansinstitusjoner i forbindelse med refinansiering, pantsikring mv.
 • Sikring og inndrivelse av utestående krav fra skyldnere som har betalingsvansker eller er under konkursbehandling.
 • Tvangsfullbyrdelse ved utlegg, tvangsdekning/-salg, fravikelse fra fast eiendom, utlevering og sikring ved midlertidig forføyning og arrest.
 • Inkassosaker, saker for forliksrådet og for de alminnelige domstoler.

Les de siste artiklene under, som kan gi nyttige opplysninger. Ta kontakt via skjemaet til høyre eller via mail direkte til en av kontaktpersonene nedenfor, for en uforpliktende og kostnadsfri vurdering av din sak.


SISTE SAKER FRA VÅR AVDELING FOR KONKURS, RESTRUKTURERING OG REKONSTRUKSJON

PARTNERE INNEN KONKURS, RESTRUKTURERING OG REKONSTRUKSJON

ANSATTE INNEN KONKURS, RESTRUKTURERING OG REKONSTRUKSJON

Trenger du advokatbistand.
Ta kontakt med oss her!

Ring oss på +47 22 42 42 42
eller fyll ut skjemaet under.