Oslomodellen mot useriøse aktører

Hvordan kreve inn pengekrav

Denne artikkelen ser på den situasjonen når en skyldner ikke betaler et pengekrav etter forfall og kreditor har skaffet seg tvangsgrunnlag for kravet. For selv om kreditor har en rettskraftig dom for sitt pengekrav er det ikke sikkert at skyldneren har lyst og/eller mulighet til å betale kravet.

I vår artikkel «Hvordan få tvangsgrunnlag» kan du lese mer om hvilke steg kreditor må ta for å sikre seg tvangsgrunnlag.

Utlegg

Kreditor kan få registrert utlegg i en av skyldnerens eiendeler ved å sende en begjæring  til namsmann. Namsmannen vil undersøke om skyldneren har eiendeler som kan tjene til sikkerhet for pengekravet. Det skal avgjøres på bakgrunn av skyldnerens inntekt og faste utgifter til livsopphold, samt om eiendeler allerede er beheftet med mye pant/utlegg.

Utlegget får rettskraftig virkning når det er tinglyst i Grunnboken eller Løsøreregisteret. Dette sørger Namsmannen for at blir gjennomført.

Når det gjelder pant vil kreditor i rekkefølge stille seg etter øvrige kreditorer som allerede har skaffet seg panterett(det er ingen forskjell om det er frivillig pant eller utlegg).

I panteretten sies det gjerne «først i tid, best i rett». Det vil si at de kreditorene som først får rettsvern,  først vil få utbetalt når den  eiendelen selges. Det betyr at  den siste kreditoren i rekken vil kanskje ikke vil få dekket sitt krav. Det lønner seg derfor ikke å vente for lenge med å sende utleggsbegjæring.

Kreditorer som har et alminnelig tvangsgrunnlag, som ikke har forfalt for mer enn et år siden, kan sende utleggsbegjæring direkte til namsmannen uten å varsle skyldneren. I motsatt tilfelle må kreditor varsle skyldneren og oppfordre til å betale gjelden. Det må samtidig informeres om at hvis dette ikke skjer innen 14 dager så vil kravet bli sendt til namsmannen.

Tvangssalg og tvangsdekning

Når kreditor så har sikret seg utleggspant i skyldnerens eiendel,  så bør kreditor snarest sørge for at eiendelen blir solgt eller beløpet blir overført.

Begjæring om tvangssalg av en eiendel, f.eks. en bil eller et hus, sendes også til korrekt namsmann.

Namsmannen også gi dekning ved å f.eks. sperre et beløp på skyldnerens konto. For at kreditor skal få overført det sperrede beløpet må begjæring om tvangsdekning sendes til korrekt namsmann,

Merk at det ikke er sikkert at denne begjæringen skal sendes til samme namsmann som ved utleggsbegjæring.

Det må varsles før begjæring om tvangssalg kan sendes til namsmannen, hvis det mer en et år gammelt pant. I varslet må må skyldner  gis 14 dager før begjæringen kan sendes.

Inndrivelseskostnader mv.

Enten kreditor er bistått av advokat eller ikke i inndrivelsesprosessen vil det påløpe kostnader i form av gebyrer mv. De skal, med visse begrensninger, dekkes av skyldneren og må tas med i kravet.