KONKURS

Konkurs er en form for kollektiv gjeldsforfølgning av en skyldner. Både personer, selskaper og andre foretak kan gå konkurs.

Ved konkurs mister skyldneren retten til å bestemme over sine eiendeler. Eiendelene kan selges, slik at kreditorene kan få dekket kravene sine enten helt eller delvis. Disposisjonsretten overføres til konkursboet ved bostyreren som retten har oppnevnt.

Det sondres mellom konkurs i aksjeselskaper og i personlige foretak (enkeltpersonforetak), da konsekvensene ved konkursen er ulike. 

Når et aksjeselskap går konkurs, er det foretaket som går konkurs, og ikke personene som står bak virksomheten. Ved en personlig konkurs er det privatpersonen f.eks. innehaver av et enkeltpersonforetak, som går konkurs.

Nærmere gjennomgang av reglene finner du i artiklene under.