ANSATTE LØNNSKRAV

Når arbeidsgiver tas under konkursbehandling vil utbetaling av lønn og feriepenger stoppe opp.

Konkursboet vil normalt ikke tre inn i arbeidsavtalen, slik at arbeidsforholdet opphører, men ubetalt lønn også for oppsigelsesperioden, vil en da kunne kreve av konkursboet. Er det ikke penger i konkursboet, vil det komme fra det fra den statlige lønnsgarantiordningen/ NAV under visse vilkår, som sørge for at arbeidstaker ikke lider et tap på grunn av konkurs hos arbeidsgiver.

Forutsetningen for å kunne få dekket lønns- og feriepengetap gjennom lønnsgarantiordningen er at arbeidstaker selv leverer en søknad om dette. Søknaden skal leveres til bostyrer, som har ansvaret for veilede arbeidstakere og vurdere om kravet er godt nok dokumentert.

Kort tid etter konkursåpning skal alle arbeidstakere motta informasjon om hvordan man skal gå frem for å søke om å få dekket sitt utestående gjennom lønnsgarantiordningen, samt informasjon om hva som kan dekkes.