PANTE- OG SIKKERHETSRETT

Gjeldsforhold, lån og kreditter kan sikres gjennom en rekke forskjellige former for pant og andre sikkerheter. Det er viktig å gå frem på formelt riktig måte, og å etablere rettsvern for sikkerheten.

Frivillige pant etableres gjerne samtidig med at det gis lån eller kreditter. Typisk tar banken pant i låntakers bolig når det gis boliglån, og i forskjellige typer eiendeler når det ytes lån eller kassekreditt til næringsdrivende.

Pant kan også etableres i tilknytning til tvangsinndrivelse av pengekrav. Har kreditor f.eks. fått dom for kravet sitt kan hun begjære utlegg i eiendeler tilhørende skyldneren, og deretter tvangssalg av disse for å oppnå dekning.

Etablering av pant forutsetter utarbeidelse av en del dokumentasjon. Det er viktig at man går frem på formelt riktig måte for at pantet skal bli gyldig, og for at panthaver skal oppnå rettsvern i forhold til skyldnerens øvrige kreditorer eller hans konkursbo.

Langseth Advokatfirma har spisskompetanse innen pante- og sikkerhetsrett. Vi bistår løpende våre klienter med utarbeidelse av låne- og sikkerhetsdokumenter, tinglysing, vurdering av eksisterende pant og sikkerheter, ivaretakelse av panterettigheter i konkurs, og bruk av pant/sikkerheter i forbindelse med tvangsinndrivelse. Vi kan følgelig tilby kompetent og kostnadseffektiv bistand i denne type saker.