Bent Sande Kverme

 • Partner

Advokat Bent S. Kverme bistår både private og offentlige klienter med løpende rådgivning, utenrettslig tvisteløsning og prosedyreoppdrag for domstolene. Han har særlig kompetanse innen fast eiendom og entrepriserett, og ulike temaer innen plan og bygningsrett. Størstedelen av tiden går med på å kvalitetssikre kontrakter før de inngås, løpende bistand gjennom byggeperioder og i sluttoppgjørsforhandlinger, samt tvisteløsning. De senere år har han arbeidet spesielt mye med samspillsentrepriser og holder kurs i alle entrepriserettslige temaer. Han bistår også med alle typer tvister knyttet til fast eiendom. Med tilleggsutdanning som Master in Business Administration (MBA) bistår han også med problemstillinger innen arbeidsrett, selskapsrett og selskapsledelse.

Rettsområder
Fast eiendom og Entrepriserett
Private og offentlige anskaffelser
Plan og Bygningsrett
Utenrettslig tvisteløsning og prosedyreoppdrag for domstolene

Språk
Norsk

 

Arbeid

 • 2021 - Present
 • Advokat/Partner
 • Langseth Advokatfirma DA
 • 2019 - 2021
 • Advokat og assosiert partner
 • Codex Advokat Oslo AS
 • 2005 - 2009
 • Advokatfirmaet Tryti & Co AS
 • Daglig leder og forretningsadvokat
 • 2009 - 2010
 • Forretningsadvokat
 • Codex Advokat Oslo AS
 • 2005 - 2009
 • Utenlandsopphold gjennom Utenriksdepartementet
 • 2002 - 2005
 • Forretningsadvokat
 • Advokatfirmaet Tryti
 • 1996 - 2002
 • Politiinspektør/påtaleleder
 • ved Oslo politidistrikt
 • 1995 - 1996
 • Politifullmektig
 • Vestoppland politidistrikt

Utdanning

 • 2009
 • Master in Business Administration (MBA)
 • Webster University in Geneva
 • 1995
 • Cand.jur.
 • Universitetet i Oslo

Verv

 • 2014 - 2021
 • Økonomiansvarlig Fossum Orientering
 • 2001 - 2003
 • Medlem i nasjonal bestillergruppe i Justissektoren, med ansvar for å koordinere alle IKT bestillinger til politi, domstoler, fengslene og friomsorgen.
 • 1998 - 2000
 • Prosjektmedlem og prosjektleder i prosjekt Lokal IT, Oslo Politidistrikt, IKT implementering / omorganisering av arbeidsflyt i straffesakspleien

Annet

 • 2022
 • Utviklet og er ansvarlig for nettstedene www.samspillsentreprise.no og www.forbrukerentreprise.no
 • 2002
 • Er mye brukt kursholder innen fagområdene, bygg og entreprisekontrakter, private og offentlige anskaffelser.
 • 2004
 • Skrev boken Håndbok til Håndverkertjenesteloven
 • 1998 - 2002
 • Kursholder og seminarholder i Påtaleseksjonen Oslo Politidistrikt