Advokat Myhre har lang erfaring som advokat, herunder i internasjonale forhold, og  der han særlig bistår på følgende områder:

 • Avtaler, herunder internasjonale avtaler
 • Selskapsrett
 • Finansiering
 • Fast eiendom, herunder leieavtaler
 • Idrettsjuss og media/underholdning
 • Fisk og havbruk
 • Arv og skifte
 • Prosesser/tvisteløsning

Rettsområder
Arbeidsrett
Familie-, arv og skifterett
Fast eiendom og entrepriserett
Prosedyre og annen tvisteløsning
Selskapsrett og kontraktsrett

Språk
Norsk
Engelsk

Arbeid

 • -
 • Contracts, including international contracts
 • -
 • Company law
 • -
 • Financing
 • -
 • Real estate, including leases
 • -
 • Sports law and media/entertainment
 • -
 • Fishing and aquaculture
 • -
 • Inheritance and probate
 • -
 • Litigation/dispute resolution Legal fields