Claus R. Flinder

 • Partner

Claus R. Flinder har en utpreget forretningsjuridisk praksis. Flinder har betydelig erfaring i restrukturering av foretak, omorganisering og kredittsikring. Rådgiver ved oppkjøp og fusjoner, herunder forhandlinger, kontraktsutforming og ledelse av due diligence prosesser. Han har hatt bostyreroppdrag for Oslo skifterett/Oslo tingrett siden 1995.

Rettsområder
Konkurs og restrukturering
Prosedyre og annen tvisteløsning
Selskapsrett og kontraktsrett

Språk
Norsk
Engelsk

Arbeid

 • 2016 - Present
 • Partner
 • Langseth Advokatfirma DA
 • 2013 - 2016
 • Partner
 • Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS
 • 1996 - 2012
 • Partner
 • Simonsen Advokatfirma DA
 • 1994 - 1996
 • Lawyer
 • Simonsen Musæus Advokatfirma DA
 • 1993 - 1994
 • Lawyer
 • Aakvaag & Co
 • 1988 - 1993
 • Den Norske Bank
 • 1987 - 1988
 • Assistant to the Police
 • 1986 - 1987
 • Consultant Ministry of Finance

Utdanning

 • 1986
 • Cand.jur., Specialization in maritime law, University of Oslo