Einar I. Lohne

 • Partner

Einar I. Lohne er en erfaren prosedyre- og erstatningsadvokat. Han har vært partner i Langseth Advokatfirma siden 2014, og er firmaets styreleder.

Lohne arbeider først og fremst med erstatningsrett, men bistår i rettslige prosesser på flere rettsområder. Han har ført flere hundre saker i domstoler over hele landet.

Lohne har i tillegg til bokutgivelser skrevet en rekke fagartikler, blant annet publisert i Tidsskrift for erstatningsrett. Lohne holder jevnlig foredrag, og har flere ganger forelest for Juristenes Utdanningssenter på Det årlige erstatningsrettskurset. Han har også forelest på Det årlige tingsrettskurset.

I 2011 ble Lohne tildelt prisen; Compensation firm of the Year in Norway.

Arbeid

 • 2022 - Present
 • Medlem av Advokatforeningens lovutvalg for erstatningsrett
 • 2017 - Present
 • Styreleder i Langseth Advokatforma DA
 • 2017 - Present
 • Leder av lovutvalget i Norges Golfforbund
 • 2014 - 2018
 • Varamedlem i Oslo kommunes klagenemnd
 • 2011 - 2017
 • Styremedlem i Norges Golfforbund
 • 2009 - Present
 • Medlem i faggruppen i Personskadeforbundet LTN
 • 2003 - 2009
 • Styreleder i Grini Golfklubb
 • 1995 - 2015
 • Juridisk rådgiver for Norges Jeger- og fiskerforbund
 • 1993 - 2006
 • Nestleder i LFN (Norges Handikapforbund)

Saker i Høyesterett:

HR-2019-1153-A, Etteroppgjør II, Avtalerevisjon, Avtaleloven § 36

HR-2019-52-A, Spinning, Ulovfestet objektivt ansvar

HR-2017-1780-A, Bardu JFF, Tomtefesteloven § 15

Rt-2013-769, Etteroppgjør I, Avtalerevisjon, Avtaleloven § 36

Rt-2010-584, Stutteri, Utmåling av økonomisk tap

Rt-2007-158, Pseudoanfall, Årsakssammenheng, Adekvans

Rt-2001-337, Ranheim, Årsakssammenheng, Adekvans