Fredrik A. Borch

 • Partner

Advokat Fredrik Astrup Borch arbeider i hovedsak med forretningsjuridiske spørsmål. Han bistår norske og utenlandske foretak, særlig innenfor forhandling og inngåelse av kontrakter, kjøp og salg av foretak og virksomheter, egenkapitaltransaksjoner, fusjoner, mv. Borch oppnevnes jevnlig som bostyrer av Oslo tingrett, og arbeider i stor grad innenfor insolvens og restrukturering. Borch har også en rekke oppdrag innenfor arbeidsrett for både arbeidsgivere og arbeidstakere, og fast eiendoms rettsforhold med hovedvekt på eiendomsutvikling, utbyggingsavtaler, leiekontrakter og eiendomstransaksjoner.

Rettsområder
Selskapsrett og kontraktsrett
Konkurs og restrukturering
Fast eiendom og entrepriserett
Arbeidsrett
Prosedyre og annen tvisteløsning

Språk
Norsk
Engelsk

Arbeid

 • 2004 - Present
 • Partner
 • Langseth Advokatfirma DA
 • 1994 - 2004
 • Advokat/partner
 • Advokatfirmaet Selmer DA
 • 1989 - 1994
 • Advokatfullmektig/advokat
 • Advokatfirma Idsøe, Normann & Sulland ANS
 • 1988 - 1989
 • Vernepliktig juridisk assistent
 • Krigsadvokaten for Østlandet
 • 1988 - 1989
 • Foreleser i juridiske fag
 • Krigsskolen

Utdanning

 • 1988
 • Cand. Jur
 • Universitetet i Oslo
 • -
 • Diverse Kurs
 • Jus og Økonomi

Verv

 • -
 • Styremedlem/Styreleder
 • Diverse foretak innen fast eiendom, entreprise, detaljhandel, privatskolevirksomhet, mv.