Advokat Harald Ramm bistår særlig private klienter med rådgivning, tvisteløsning og prosedyreoppdrag, herunder rettslige skjønn, for de ordinære domstoler og jordskifterettene. Han har bred kompetanse innenfor rettsområdene fast eiendom, tomtefeste, plan- og bygningsrett, tingsrett, sameier m.m., særlig rettet mot problemstillinger for boliger og fritidsboliger. Han har også utgitt bøker og har stor produksjon av artikler innenfor de rettsområdene har arbeider med.

Rettsområder
Fast eiendom
Tomtefeste
Plan- og bygningsrett
Tingsrett
Prosedyre, herunder skjønn for ordinære domstoler og jordskifterettene

Språk
Norsk
Engelsk