Hege Moljord

 • Ansatte
 • Ansatte advokater

Hege Moljord har erfaring fra flere juridiske fagområder, med hovedvekt på familie-, arv- og skifterett. Hun bistår med økonomisk oppgjør etter samlivsbrudd eller skilsmisse, opprettelse av testament, ektepakt, fremtidsfullmakt og samboeravtaler. Moljord har også erfaring med internasjonal familierett, særlig knyttet til jurisdiksjon, vernetingsavtaler, lovvalg og internasjonale konvensjoner. Hun bistår i foreldretvister, og med å utarbeide samarbeidsavtaler for foreldre om felles barn.

Moljord tilbyr også bistand innen selskapsrett og transaksjoner, arbeidsrett og generell kontraktsrett. Hun er opptatt av grundige forberedelser og effektiv, løpende rådgivning, men har også erfaring med å føre saker for domstolene der det ikke er mulig å finne minnelige løsninger i forkant.

Rettsområder
Familie-, arv- og skifterett
Internasjonal familierett
Selskapsrett
Arbeidsrett
Prosedyre og annen tvisteløsning

Språk
Norsk
Engelsk

 

Arbeid

 • 2022 - Present
 • Advokat
 • Langseth Advokatfirma DA
 • 2021 - 2022
 • Advokatfullmektig
 • Langseth Advokatfirma DA
 • 2019 - 2021
 • Advokatfullmektig
 • Advokatforeningen
 • 2017 - 2019
 • Juridisk rådgiver
 • Advokatforeningen

Utdanning

 • 2017
 • Mastergrad i rettsvitenskap
 • Universitetet i Oslo

Publikasjoner

 • -
 • «Konkursrettslig omstøtelse eller aksjerettslig tilbakeføring i konkurs?»

Verv

 • 2022
 • Styremedlem Yngre advokater, Advokatforeningen Oslo krets