Heidi Kjær Trudvang

 • Partner

Advokat Heidi Kjær Trudvang arbeider hovedsakelig med private rettsforhold, og har særlig kompetanse innenfor familie-, arv- og skifterett. Hun har lang erfaring med rådgiving og tvisteløsning på dette feltet. Hun bistår står blant annet med opprettelse av samboeravtaler og ektepakter, testamenter, fremtidsfullmakter, skifteoppgjør mellom ektefeller, økonomisk oppgjør mellom samboere og dødsboskifter. Trudvang har bostyrerverv for Oslo tingrett ved offentlig skifte av dødsbo og håndterer til enhver tid et stort antall arveoppgjør. Videre bistår hun med arveavtaler/generasjonsskifter, tvister i tilknytning til testamenter, uskifte, pliktdelsarv og andre arverettslige temaer. Hun bistår også klienter med internasjonale familie- og arvesaker. I tillegg bistår hun i barnesaker, i spørsmål om foreldreansvar, fas bosted og samvær.

Rettsområde
Familie arv og skifterett

Språk
Engelsk

Arbeid

 • 2020 - Present
 • Partner Langseth
 • advokatfirma DA
 • 2015 - 2019
 • Senioradvokat
 • Advokatfirmaet Hjort DA
 • 2009 - 2015
 • Ansatt advokat
 • Advokatfirmaet Hjort DA
 • 2006 - 2009
 • Advokatfullmektig
 • Advokatfirmaet Hjort DA
 • 2005 - 2006
 • Vitenskapelig assistent
 • Universitetet i Oslo, Privatretten

Utdanning

 • 2006
 • Master i rettsvitenskap
 • Universitetet i Oslo

Annet

 • -
 • Medlem
 • Den Norske Advokatforening

Publikasjoner

 • 2009 - Present
 • Artikkel i FAB
 • En gjennomgang og vurdering av rettspraksis etter ekteskapsloven § 46(2), med hovedvekt på Høyesteretts dom av 27. juni 2006 (Rt. 2006 s. 833)
 • 2006 - Present
 • Artikkel i Nytt i privatretten
 • Omhandlende Høyesteretts dom inntatt i Rt 2006 s. 833 om lemping av en avtale om formuesordningen