Johannes Notaker-Velde

 • Ansatte
 • Ansatte advokater

Johannes P. Notaker-Velde har erfaring innen juridisk rådgivning, herunder selskapsrett/stiftelser, EU/EØS-rett, prosedyre, eiendom, forvaltningsrett, forsikringsrett og arbeidsrett. Han har internasjonal erfaring gjennom studier og opphold i utlandet, herunder ved King’s College London og Louisiana State University (LSU).

Johannes bistår jevnlig med selskapsrettslige problemstillinger, men har også god erfaring med stiftelsesrett og har deltatt i granskinger av både selskaper og organisasjoner. I tillegg arbeider han med øvrige selskapsrettslige temaer, slik som aksjonæravtaler og styreansvar. Han har arbeidet som forsikringsmegler i Willis Towers Watson AS med risikovurdering og forhandling av store forsikringsprogrammer for offentlige og private kunder innen segmentet Energy & Large Accounts. En større del av arbeidet knyttet seg til fornybar energi.

Han har også arbeidet som seniorrådgiver i Arbeids- og Inkluderingsdepartementet med lovforarbeider (utarbeidelse av høringsnotater, lovproposisjoner og vurdering av høringsuttalelser), forhandling av internasjonale avtaler, spørsmål til skriftlig besvarelse fra Stortinget, arbeid med regjeringsnotater og notater til politisk ledelse.

Johannes har 10 års erfaring, herunder fra advokatvirksomhet, forsikringsmegling og offentlig forvaltning og brenner et for bærekraftig næringsliv.

Arbeidsområder 
Arbeidsrett
Fast eiendom og entrepriserett
Konkurs og restrukturering
Selskapsrett og kontraktsrett
Forsikringsrett

Språk
Engelsk
Fransk
Norsk

Arbeid

 • 2021 - Present
 • Advokat
 • Langseth Advokatfirma DA
 • 2020 - 2021
 • Seniorrådgiver
 • Arbeids- og sosialdepartementet
 • 2019 - 2020
 • Advokat
 • Langseth Advokatfirma DA
 • 2018 - 2019
 • Advokatfullmektig
 • Langseth Advokatfirma DA
 • 2015 - 2018
 • Forsikringsmegler og advokatfullmektig
 • Willis Towers Watson AS
 • 2013 - 2015
 • Advokatfullmektig
 • Advokatfirmaet Grette

Utdanning

 • 2019
 • Diverse studier
 • Louisiana State University (USA)
 • 2012
 • EU Law, King’s College London
 • 2007 - 2012
 • Master i rettsvitenskap
 • Universitetet i Oslo
 • 2006 - 2007
 • Bachelor I Europastudier (EU), 1 år