Skjørshammer er en av Norges fremste eksperter innen restrukturering og insolvens. Jon bistår norske og utenlandske virksomheter i alle sentrale spørsmål som aktualiseres ved finansielle restruktureringer, gjeldsforhandlinger og konkurs, og rådgir også kreditorer, aksjonærer, investorer og styrer i slike situasjoner. I tillegg bistår han norske og utenlandske banker i håndteringen av tapsutsatte engasjementer.

Skjørshammer har vært involvert både som rådgiver og offentlig oppnevnt gjeldsnemdsleder og bostyrer ved mange av de største og mest komplekse sakene i Norge de senere år. Han kjennetegnes ved å være engasjert og løsningsorientert, og er en anerkjent rådgiver og prosjektleder i krevende prosesser som også forutsetter kommersiell og forretningsmessig forståelse.

Gjennom sitt verv som Norges eksklusive medlem i advokatnettverket, ICC Fraudnet, som består av spesialister innenfor “asset-recovery” i 80 jurisdiksjoner, har Skjørshammer omfattende erfaring med å rådgi og følge opp saker for norske oppdragsgivere i andre jurisdiksjoner. Det gjelder både ved valg av lokale samarbeidspartnere og ved oppfølging av prosjekter.

Både Finansavisen og de internasjonale ratingbyråene Chambers Europe og Legal 500 rangerer Skjørshammer som en av Norges ledende restrukturerings- og insolvensadvokater.

Skjørshammer er en sterk kommunikator og holder regelmessig foredrag og kurs relatert til restrukturering og håndtering av finansielle utfordringer for jurister og næringslivsaktører

Fagområde
Konkurs
Selskapsrett

Skjørshammer is one of Norway’s leading experts within restructuring and insolvency. Skjørshammer acts for domestic and international clients in financial restructurings, debt negotiations and bankruptcies, and he advises creditors, shareholders, investors and board of directors on all aspects of insolvency law. His practice further includes advising Norwegian and international banks in the handling of deferred loans.

Skjørshammer has been involved both as an adviser and publicly appointed as chairman of debt negotiations committees and as bankruptcy trustee in many of the largest and most complex cases in Norway during the recent years. He is recognised for his strong commitment and solution-oriented advice, and is highly acknowledged for his project management skills in complex projects where commercial understanding and industry insight is a prerequisite.

Being Norway’s exclusive representative of ICC FraudNet, an organisation specialised in asset-recovery with representatives in more than 80 countries, Skjørshammer has considerable experience in representing Norwegian clients in matters involving other jurisdictions. His practice encompasses both matters relating to the selection of local partners and project management.

The international rating agencies Chambers Europe and Legal 500 ranks Skjørshammer as one of the leading restructuring and insolvency lawyers in Norway.

Skjørshammer is a strong communicator and widely used as a lecturer on issues related to restructurings and the handling of financial challenges, both for fellow lawyers and law students.