Mari Eldøy

 • Ansatte
 • Senioradvokater

Mari Eldøy er en advokat med bred erfaring innenfor rådgivning og tvisteløsning, Hun er spesialisert innen for arv og familie rett, og da særlig skifteoppgjør mellom ektefeller, arveoppgjør, opprettelse av ektepakter og testamenter. Mari bistår også jevnlig både arbeidstakere og arbeidsgivere i nedbemanningsprosesser og oppsigelsessaker. Hun har også lang erfaring med generell selskapsrett. Mari er kjent som en engasjert advokat som arbeider effektiv og som er opptatt av å gi sine klienter klare og balanserte råd.

Rettsområder
Familie, arv og skifterett
Arbeidsrett
Generell forretningsjus

Arbeid

 • 2020 - Present
 • Senioradvokat
 • Langseth advokatfirma DA
 • 2018 - 2020
 • Senioradvokat
 • Hill & Co Advokatfirma AS
 • 2015 - 2018
 • Advokat
 • LYNX advokatfirma DA
 • 2013 - 2015
 • Advokatfullmektig
 • LYNX advokatfirma DA
 • 2010 - 2013
 • Documentation Officer
 • DNB Markets
 • 2008 - 2010
 • Jurist / Advokatfullmektig
 • Statens Pensjonskasse

Utdanning

 • 2003 - 2008
 • Master i Rettsvitenskap
 • Universitetet i Bergen (UiB)
 • 2006 - 2007
 • LLM, International Trade Law, Bond University

Mari Eldøy is a lawyer with broad experience in counseling and dispute resolution. She specializes in inheritance and family law, and in particular probate settlements between spouses, inheritance settlements, the creation of prenuptial agreements and wills. Mari also regularly assists both employees and employers in downsizing processes and dismissal cases. She also has extensive experience in general company law.

Mari is known as a committed lawyer who works efficiently and is keen to give her clients clear and balanced advice.