Trude Stormoen legger stor vekt på å finne gode løsninger for klientene. Strategiske valg og konstruktive løsninger er resultat av engasjement og kvalitet, og godt samarbeid med klienten. Det er viktig å se helheten i løsningene som skal oppnås.

Hun jobber innen ulike fagområder, men med spesialisering i arbeidsrett og erstatning/forsikring. Hun har særlig kompetanse innen økonomiske forhold tilknyttet familieretten, hvor det kreves økonomisk og selskapsrettslig forståelse. Hun er testamentsfullbyrder i dødsbo.

Stormoen har lang erfaring med forhandlinger, rettsmekling og annen tvisteløsning. Hun prosederer i tingrett og lagmannsrett

Rettsområder
Arbeidsrett, herunder omstruktureringer, nedbemanninger, oppsigelser og andre arbeidsrettslige problemstillinger.
Familie, arv – og skifte, med hovedvekt på økonomiske oppgjør og generasjonskifte.
Erstatningsrett, med hovedvakt på profesjonsansvar og personskade, inkludert generell forsikringsrett.

Språk
Norsk, Skriftlig og muntlig meget godt
Engelsk, Skriftlig og muntlig middels godt
Fransk, Muntlig middels godt, skriftlig noe kjennskap

Arbeid

 • 2013 - Present
 • Partner/advokat
 • Langseth Advokatfirma DA
 • 2011 - 2013
 • Advokat
 • Finansklagenemnda
 • 2009 - 2011
 • Advokat
 • Langseth Advokatfirma DA
 • 2002 - 2009
 • Advokatfullmektig/advokat/partner
 • Advokatgruppen Kjelland & Co
 • 2001
 • Juridisk saksbehandler Fylkeslegen
 • Østfold (Skatt)

Utdanning

 • 2002
 • Universitetet i Oslo – Fransk for jurister
 • 1995 - 2001
 • Universitetet i Oslo – Cand. jur fra juridisk fakultet
 • 2000 - 2001
 • L’Universite de Bordeaux – EU-rett, internasjonal rett og menneskerettigheter tilsvarende profesjonsstudiets valgdel,
 • 2000
 • L’Universite de Caen/Universitetet i Oslo – Fransk for realister
 • 1995
 • Universitetet i Oslo – Examen philosophicum
 • 1994 - 1995
 • L’Universite de Provence – Språkstudier

Verv

 • -
 • Styremedlem
 • Langseth Advokatfirma DA
 • -
 • Varamedlem i styret
 • Hastor AS

Annet

 • -
 • Foredragsholder
 • Advokatforeningen og Juristforbundet, herunder om den ny arveloven
 • -
 • Sensor og veileder for masterstudenter
 • Universitetet i Oslo
 • -
 • Underviser i Privatrett
 • Jusutdanning AS
 • -
 • Mentor
 • Advokatforeningens mentorprogram