Ansatte lønnskrav

De ansatte har i utgangspunktet en fortrinnsrett til lønn i forhold til andre kreditorer, og hvis arbeidsgiver ikke kan betalte, vil man kunne få dekket noe av sitt lønnskrav fra NAV lønnsgaranti. Det som er viktig er at den ansatte følger opp sitt krav, og kan til slutt måtte begjære arbeidsgiver konkurs. Dette vil ofte resultere at en får lønn, men noen ganger først fra NAV. Det medfører ingen kostnader ved en slik begjæring, hvis det blir åpnet konkurs dekkes det av NAV.

Det vises til nærmere oversikt på vår side for konkurs og restrukturering hvor det også ligger artikler for mer spesifiserte spørsmål.