Fordringsinndrivelse

Hvis debitor ikke betaler ved forfall, må kreditoren søke inndrivet beløpet, altså en fordringsinndrivelse. Det enkleste er ofte at man sender kravet til et inkassoselskap, men ofte er det ikke nok. Alternativet er da å prøve å få sikret sitt krav ved et utlegg, som senere kan selges slik at man får dekning. Dette forutsetter at det foreligger et tvangsgrunnlag, som kan være en faktura, men andre ganger kan kreve en dom. Haster det er det mulig man må kreve arrest i første omgang, som krever rettens medvirkning for senere å få et utlegg.

Det vises til nærmere oversikt på vår side for konkurs og restrukturering hvor det også ligger artikler for mer spesifiserte spørsmål.