Gjeldsforhandlinger

Både selskaper og personer kan av forskjellige grunner komme i den situasjonen at gjelden blir så stor at man ikke greier å betjene denne. Det er en mulighet å prøve å forhandle med kreditorene for å få redusert gjelden. Dette vil kunne for et selskapet være eneste alternativ for videre drift, hvis ikke må man begjære selskapet konkurs.

For privatperson vil ikke en ikke bli kvitt gjelden ved en konkurs, slik at gjeldsforhandlinger kan være eneste løsning for å få en lettere hverdag. Det er aldri lett å få kreditorene til å frafalle gjeld, men som regel går det hvis saken blir presentert riktig.

Det vises til nærmere oversikt på vår side for konkurs og restrukturering hvor det også ligger artikler for mer spesifiserte spørsmål.