Pante- og sikkerhetsrett

Hvis man gir et lån, som eksempel banker gjør, ønsker man å få sikkerhet for at lånet blir betalt tilbake. Tilsvarende kan det være at man levere en tjeneste, hvor man ønsker sikkerhet for at det senere blir betalt.

Frivillig sikkerhet får man ved at det stilles pant i eiendom eller andre aktiva gjerne når lånet/ avtalen blir inngått. Andre ganger kan en skaffe sikkerhet i etterkant, og hvis det  ikke skjer frivillig, må det begjærs utlegg.

Det vises til nærmere oversikt på vår side for konkurs og restrukturering hvor det også ligger artikler for mer spesifiserte spørsmål.