Restrukturering

Det kan skje endringer i marked situasjonen eller at en kunde forsvinner, som gjør et at selskap eller privatperson får økonomiske problemer. Ledelsen må da forsøke å finne løsninger som kan være reforhandlinger av avtalebetingelser og/eller det må forhandles med kreditorer om ettergivelse av gjeld. Dette skjer gjerne samtidig med at eierne forplikter seg til å bidra enten med fornye egenkapital eller annen tilførsel av aktiva.

Det vises til nærmere oversikt på vår side for konkurs og restrukturering hvor det også ligger artikler for mer spesifiserte spørsmål.