Ny virksomhet

Ny virksomhet

Vi bistår ved start av ny virksomhet, hvor bl.a. følgende spørsmål bør vurderes:

– Valg av selskapsform, f.eks. aksjeselskap, ansvarlig selskap, eller enkeltpersonforetak, se ulike selskapsformer

– Selskapsavtaler og vedtekter

– Avtaler mellom aksjonærer eller deltakere

– Kjøp/salg av virksomheter

– Arbeidsavtaler

– Leiekontrakter

– Avtaler ved drift av virksomheten

Nærmere beskrivelse om deler av problemstillingene vil man finne redegjørelse om under ” Selskapsrett og kontraktsrett” (i høyre marg), eller under andre rettsområder og ev. undersider der.

Vi vil kunne gi gratis rådgivning for inntil 30 minutter på telefon via kontaktpersonene:

Advokat Fredrik Borch

Advokat Botolf Botolfsen

Begge treffes på telefon 22 42 42 42 eller via e-post: start@ladv.no

som vil bli forsøkt besvart i løpet av 48 timer.

Kontaktpersonene vil ved behov videresende spørsmålet til riktig fagansvarlig hos oss


Kontaktpersoner innen SELSKAPSRETT OG KONTRAKTSRETT

[employee_circle_grid filter=”tax::groups::is::selskapsrett-og-kontraktsrett;”]