Aksjeselskap eller enkeltpersonforetak?

Skal man ha Aksjeselskap, ANS/DA eller Enkeltpersonforetak?

Etablering av virksomhet – Valg av selskapsform

Virksomheter kan organiseres i en rekke ulike eierformer, alle med sine forskjellige fordeler og ulemper. Det kan være vanskelig å ha oversikt over hvordan valget mellom de ulike selskapstyper vil kunne slå ut i det enkelte tilfellet. Mange faktorer kan her øve innflytelse, som eksempelvis risiko ved den planlagte virksomhet, formålet med etableringen, omfanget av virksomheten, arten av aktivitet, skattemessige konsekvenser etc. Valget kan derfor være vanskelig å treffe. Det kan således være både hensiktsmessig og viktig å innhente kyndig råd før man velger selskapsform.

Se kort redegjørelse under ulike selskapsformer

Våre advokater tilknyttet fagruppen for selskaps- og kontraktsrett har lang erfaring med rådgivning i forbindelse med etablering og omorganisering av virksomhet i alle eierformer og gjennomføring av selve etableringen/omorganiseringen.

Noen av forskjellene:

Aksjeselskap

ANS/DA

Enkeltpersonforetak

Kapital

kr 30.000,- fra 2012

0,-

0,-

Pålagt revisjon

Se egen artikkel, ikke alltid avhengi av omsetning m.v.

Se egen artikkel, ikke alltid avhengi av omsetning m.v.

Nei

Styre / generalforsamling

Flere formelle krav

Flere formelle krav

Ingen krav

Deltakere innflytelse

Bra gjennom generalforsamling

Bra gjennom selskapsmøtet

Full

Ansvar

Intet personlig ansvar

Personlig ansvar for alle i ANS.

Delt for deltaker i DA

Personlig ansvar for all gjeld

Ansettelse

Ja, man kan ansette seg selv

Deltakerne er selvstendignæringsdrivende, men andre kan ansettes.

Nei, man kan ikke ansette seg selv

Fleksibilitet

Lite, svært lovregulert

Stor, men noe lovregulering

Stor

Sosiale rettigheter

Gjennom ansettelse har man rett / mulighet til:
– dagpenger
– 100% sykepenger
– lønnsgaranti
– skattefri behandlingsforsikring
– kollektiv pensjonsordning
– minstefradrag på selvangivelse
Det er adgang til å permittere

Deltakerne har begrenset rett/mulighet i forhold til i AS.

Man har ikke rett/mulighet til:
– dagpenger
– 100% sykepenger
– lønnsgaranti
– skattefri behandlingsforsikring
– kollektiv pensjonsordning
– minstefradrag på selvangivelse
Det er ikke adgang til å permittere

Overskudd

Kan reinvesteres uten full beskatning

Kan ikke reinvesteres uten full beskatning, men kan ha forskjellig skattesatser

Kan ikke reinvesteres uten full beskatning

Arbeidsgiveravgift

Ja

Ikke for deltakere

Nei

Regnskapsfører

Ikke lovpålagt, men anbefalt. Offentlige registre har oversikt over hvilke bedrifter som benytter autoriserte regnskapsførere.

Ikke lovpålagt, men anbefalt. Offentlige registre har oversikt over hvilke bedrifter som benytter autoriserte regnskapsførere

Ikke lovpålagt, men anbefalt. Offentlige registre har oversikt over hvilke bedrifter som benytter autoriserte regnskapsførere.

Finansiering

Krever normalt ikke sikkerhet fra aksjonærer m.v, men blir ofte krevet.

Krever normalt sikkerhet fra deltakere, som uansett også er personlig ansvarlig.

Enkeltpersonforetak er personlig og innehaver er fullt ansvarlig for enheten. Bedriftens gjeld er privatpersonens gjeld. I de fleste tilfeller, er det vanskeligere for enkeltmannsforetak å skaffe finansiering enn for aksjeselskap.


Kontaktpersoner innen SELSKAPSRETT OG KONTRAKTSRETT

[employee_circle_grid filter=”tax::groups::is::selskapsrett-og-kontraktsrett;”]