Hva arver samboere?

Svært mange lever sammen i samboerskap. Samboere har svært få rettigheter til arv etter hverandre sammenlignet med ektefeller. Ny arvelov som gjelder fra 1. januar 2020 endrer ikke på dette. Det er derfor ekstra viktig for samboere å opprette testament og samboeravtaler.

Hvem eier hva?

Både ektefeller og samboere er eiere av sine egne verdier, men i motsetning til ektefeller, deles ikke verdiene mellom samboerne når en av dem dør. Om en samboer eier huset, så tilhører dette samboeren alene og inngår i arven etter han/hun når han dør. Om en ektefelle eier huset, blir verdien av huset ansett å tilhøre ektefellene med en halvpart på hver, så lenge dette huset er anskaffet under ekteskapet. Da er det vare halve verdien som inngår i arven etter ektefellen som dør, og gjenlevende sitter med sin halvdel som ikke berøres av arveoppgjøret.

Allerede her kommer samboere dårligere ut enn ektefeller.

Hva arver samboere etter hverandre?

Det er kun samboere med felles barn som har en arverett etter hverandre etter loven. Arven er likevel kun 4 ganger grunnbeløpet, dvs. drøyt kr 400 000. Denne arven vil gå foran pliktdelsarv til barn.

Ektefeller med felles barn, vil arve ¼, men aldri mindre enn 4 ganger grunnbeløpet.

Samboere uten felles barn, arver ikke noe. Ektefeller uten felles barn, arver derimot alt, med mindre avdøde ektefelle har foreldre i live. Da deles arven mellom ektefellen og foreldrene.

Det er først når man har bodd sammen i mer enn 5 år, at samboere vil kunne arve 4 ganger grunnbeløpet som en arv som går foran pliktdelsarv til barn, slik samboere med felles barn kan. For samboerne kan jo ha barn som er arvinger, selv om de ikke har felles barn. Men: denne arveretten må bestemmes i testament for å være gyldig.

Kan samboere sitte i uskiftet bo?

Det er kun samboere med felles barn som kan sitte i uskiftet bo, men da kun med bestemte eiendeler. Det er felles bolig og innbo, bil og fritidseiendom som har vært benyttet til felles bruk. Gjenlevende kan altså ikke overta bankkonti, fond aksjer og annet i uskiftet bo, og må da skifte dette med barna. Om barna er under 18 år, er det Fylkesmannen som forvalter midlene. Dette kan skape store problemer for gjenlevende ektefelle.

Merk at samboere likevel kan sitte i uskiftet bo med alt etter hverandre, men da må det bestemmes i testament.

Bør samboere lage testament?

Etter min mening bør alle samboere i hvert fall vurdere om de bør opprette testament.  De med felles barn bør vurdere om de i testament skal utvide retten til arv utover 4 ganger grunnbeløpet, og utvide retten til å sitte i uskiftet bo.

Samboere uten felles barn bør vurdere om de skal arve hverandre. Har de særkullsbarn, må dette tilpasses pliktdelsregler for barna.

Hva som passer det enkelte samboerskap må tilpasses konkret. Det kan også være endrede ønsker ettersom man har små barn som etter hvert vokser til og flytter ut. Behovene kan også endres etter hvert som verdiene øker eller minsker. Et testament kan endres, og samboere bør planlegge dette ut fra hvilke livssituasjoner de til enhver tid er i.