Hva skjer med gaver ved en skilsmisse?

Diamanter varer evig, men det gjør ikke alle ekteskap. Hva skje med gaver ved en skilsmisse? Utgangspunktet ved et felleseieskifte er at partenes netto formue skal deles likt.[1]  Innebærer dette at diamantringen du fikk til 40 årsdagen av mannen inngår i delingen? Og hva med sølvbestikket dere fikk til bryllupet av tante Ester?

Hvem beholder gaver mottatt før ekteskapet?

Verdien av formue som klart kan føres tilbake til midler som en ektefelle hadde da ekteskapet ble inngått eller senere har ervervet ved arv, eller ved gave fra andre enn ektefellen, kan kreves holdt utenfor delingen. Dette kalles skjevdeling.[2]

Dette betyr at gaver mottatt før dere giftet dere kan holdes utenfor delingen.  Det har ingen betydning om gaven er verdt NOK 100 eller NOK 100 000. Det har heller ingen betydning hvem gaven er gitt av.

Hva skjer med gaver mottatt under ekteskapet

For gaver mottatt under ekteskapet, er også utgangspunktet at gavene kan holdes utenfor delingen.

Mannen har rett til å holde verdien av en motorsykkel han fikk i gave fra vennegjengen under ekteskapet utenfor delingen.

Når det gjelder bryllupsgaver er utgangspunktet at gavene er gitt til begge parter og at verdien av gavene inngår i delingen. Middagsserviset, lysestaker og bestikk som dere fikk til bryllupet skal derfor i utgangspunktet deles likt.

I forhold til bryllupsgaver er det imidlertid en presumsjon for at gaver av større verdi er gitt til den ektefellen som står giveren nærmest. Dersom brudeparet mottar en tomt i bryllupsgave fra brudens foreldre, vil hun ved en skilsmisse ha rett til å holde verdien av tomten utenfor delingen.

Hva med diamantringen du fikk av mannen til 40 årsdagen?

Utgangspunktet er at gaver av en viss verdi gitt av ektefellen må skje ved ektepakt.[3]  En ektepakt må inngås skriftlig. Begge ektefeller må samtidig i nærvær av to vitner som begge ektefeller har godtatt underskrive ektepakten. Det er ikke krav om at ektepakten skal tinglyses for å være gyldig mellom ektefellene.

Har partene ikke opprettet en gyldig ektepakt skal verdien av diamantringen deles likt. At det finnes moralske regler som tilsier at det er uhøflig å kreve tilbake en slik gave tar ekteskapsloven ikke hensyn til.