Artikkel om vannscooter

Langseth advokatfirma DA har i en årrekke hatt en nært samarbeid med idébladet Hytteliv og utarbeidet artikler med presentasjon av ulike juridiske problemstillinger som møter hytteeiere.

I motsetning til de fleste juridiske artikler, som har en teoretisk og generell form, beskriver våre artikler konkrete og praktiske problemstillinger med forslag til løsninger. Vi håper at våre bidrag kan inneholde interessante og nyttige råd for hyttefolket.

Om naborett

«Den største kvaliteten her er musikken fra naturen og friheten fra menneskeskapt støy, luktene og stemningen. Du hvor heldige vi er Helge», sukket Bjørg Berthe lykkelig en varm sommer dag på deres lille paradis, «Fjordgløtt» ved Skutevika.

I det hun vendte blikket bort fra en slumrende Helge ble stillheten brutt av en intens støy fra hytta til familien Kvast som lå i bukta innenfor Bjørg og Helge.

«Men, de kan da ikke fyre opp motorsagen nå en fredag aften i midten av juli», sa Bjørg irritert.

Det var ikke motorsagen som støyet. Ut fra odden bak Bjørg og Helge skjøt plutselig to svarte og blinkende vannskutere ut i fjorden i rakettfart. De snudde med et brak, kom tilbake mot brygga, bråsnudde, raste ut i fjorden igjen og tilbake til Kvast.

Det viste seg at naboene hadde gått til innkjøp at to Seacat Browser 350XT for at barna på 16 og 18 år skulle ha litt moro. Og det fikk de: hver dag raste disse små monstrene frem og tilbake og det var ikke mye igjen av idyllen i vika som Helge nå litt oppgitt kalte Skutervika!

Helge avtalte møte med adv. Bjørn Sølve og la frem problemstillingen. Adv. Sølve innledet med å si at den beste problemløser er sunn fornuft og hensynsfullhet.

Helge nevnte for adv. Sølve at han hadde hørt om naboloven og at det fulgte av denne at ulemper som støy og urimelige tiltak var forbudt.

Adv. Sølve bekreftet Helges innspill, slikket seg lett på pekefingeren, bladde seg frem til og leste bestemmelse i naboloven § 2:

«Ingen må ha, gjera eller setja i verk noko som urimeleg eller uturvande er til skade eller ulempe på granneeigedom.»

Adv. Sølve fortsatte:

«Vær klar over at bruk av vannskuter i seg selv ikke lenger er ulovlig i kommunen. Det vil si at fornuftig bruk og kjøring med vannskuter er lovlig.

Når kjøring med vannskuter er lovlig er det ulempen utover vanlig forsvarlig kjøring som er en ulempe som evt. rammes av forbudet.

Jeg vil anta at den aggressive kjøringen som du beskriver fanges opp av bestemmelsen. Jeg går likevel utfra at Kvast vil tilbakevise at kjøringen er ulovlig.

For at retten skal gi dere medhold må dere bevise at forholdet er en ulempe som er i strid med loven. Kjøringen må bevises ved bilder og film med lyd m.m. Dette kan by på praktiske problemer. En annen ting er at det kan være vanskelig for retten å fastsette hvor grensen for ulovlighet ligger i et slikt tilfelle.

Jeg vil derfor råde dere i første omgang til å prøve å få en dialog med Kvast. I en sak som denne vil det være lettere å «skreddersy» en løsning på grunnlag av en avtale mellom dere enn hva retten kan fastsette i en dom.

En annen ting er at det også vil være lettere for Kvast å etterleve noe han har gått med på frivillig enn en dom som blir «tredd nedover hodet på han».

I fjor bistod jeg en klient i en ganske lik situasjon. Her inngikk partene en avtale som gikk ut på at eieren av en voldsom ribb overfor naboer forpliktet seg til å kjøre sakte ut til et definert punkt.

Neste spørsmål blir hvordan man skal kommunisere et slikt forslag for Kvast. Av erfaring vet jeg at et brev fra advokat ofte kan virke mot sin hensikt. Det kan derfor være lurt at du kontakter han og inviterer på en kopp kaffe og lufter problemstillingen», avsluttet adv. Sølve.

Helge fulgte rådet og inviterte Kvast over heia, fortalte om hvordan de opplevde situasjonen. Han la også frem et forslag som gikk ut på at de skulle kjøre sakte ut til «fyret». Derfra kunne de bare «gunne» på og kjøre som de ønsket.

Forslaget ble blankt avvist av Kvast:

«Forbudet mot bruk av vannskuter er opphevet. Dere har aldri reagert på at vi alltid har hatt raske båter. Vi kan ikke legge begrensninger på barnas rett til å ha det litt gøy om sommeren. Dette er en lek de kan foreta fritt uten krav om sertifikater og andre «løyver» og det må de få lov til», lød tilbakemeldingen.

Helge kom slukøret tilbake til adv. Sølve og orienterte om utfallet.

Adv. Sølve tittet tankefullt ut av vindu, nikket til seg selv og antydet med et lurt smil:

«Så han mente de ikke trengte «sertifikater». Han fortsatte:

«Jeg tror din kjære nabo har oversett flg.bestemmelse:

«Fører av norsk fritidsbåt som:

b)
har motor med større ytelse enn 25 HK/19 kW,
skal inneha norsk båtførerbevis eller gyldig kvalifikasjonsbevis.»

Det er kanskje litt drastisk å melde naboen til politiet. Men det må være lov til å orientere han om at kjøringen kanskje er ulovlig og straffbar», smilte adv. Sølve.

Helge fulgte rådet og orienterte Kvast om bestemmelsene og stillheten senket seg over Skutevika, i alle fall for resten av den sommeren.