Hva bør man tenke på når man skal selge et AS?

En stor del av næringslivet er organisert som aksjeselskaper og ikke sjelden overdras eierskapet til andre selskaper eller til privatpersoner. Dette gjøres både i mindre og mer uformelle aksjonærforhold samt i større, profesjonelle (herunder børsnoterte) aksjonærforhold, eksempelvis da DNBs kjøp av Sbanken og børsnoteringen av Vår Energi – et selskap tidligere eid av oppkjøpsfondet HitecVision. Sistnevnte er et eksempel på at oppkjøpsfond (aka. private equity-fond) kjøper opp selskaper for å videreutvikle de over et visst antall år, for så selge seg ut.

Det er flere forhold det er viktig å være klar over når man vurderer å selge et AS: Man bør alltid la seg bistå av advokat, det bør gjennomføres en undersøkelse av selskapet, man må forhandle en aksjekjøpsavtale (SPA) og det bør vurderes å tegne en W&I-forsikring.

Due diligence – hvorfor er dette viktig å gjennomføres?

Et selskap kan sammenlignes med den romerske guden Janus som hadde et todelt ansikt: Et selskap kan noen ganger ha et visst omdømme/uttrykk utad, men det kan også være underliggende forhold som en kjøper bør være klar over før man kjøper selskapet siden man som kjøper i utgangspunktet overtar risikoen og ansvaret for selskapet.

En due diligence kan bestå av flere elementer: Juridisk due diligence, teknisk due diligence, finansiell due diligence, CSR-relatert due diligence (corporate social responsibility). Hvor omfattende due diligence som gjennomføres, vil ofte avhenge av selskapets størrelse, type virksomhet, omsetning, virksomhet og levetid. Et stort konsern som driver med global handel, vil ofte kreve en mer omfattende due diligence (hvor alle ovennevnte elementer bør inngå). For et mindre AS med kortere levetid, få ansatte og oversiktlig og enkel virksomhet bør det også gjennomføres due diligence, men i et mindre omfang, kun juridisk og finansiell.

Eventuelle funn i due diligence vil få betydning for forhandlingen av en aksjekjøpsavtale.

Aksjekjøpsavtale – hvordan forhandle frem dette?

Etter gjennomføring av due diligence, er det vanlig å bli enige om en avtale for kjøp og salg av aksjer.  Dette kalles ofte en aksjekjøpsavtale, og er på «stammespråket» ofte referert til som SPA (Share Purchase Agreement).

I forkant av signering gjennomføres SPA-forhandlinger – forhandlingene går blant annet ut på hvilke garantier selgerne skal stille overfor kjøper vedrørende selskapet, eksempelvis om selskapets regnskaper, ansatte, IPR, skatt mv. Garantiene stilles for gitte perioder som kan vare i flere år. For å unngå etterfølgende konflikt, er det viktig for både kjøper og selger å få en mest mulig skreddersydd SPA.

Både kjøper og selger har i forbindelse med salget av selskapet anledning til å tegne forsikring for garantiene som gis av selgerne i SPA.  Forsikring av garantikapitlet i SPA blir, som fremgår av navnet, ofte referert til som garantiforsikring eller Warranty & Indemnity-forsikring. En slik forsikring kan særlig være aktuelt der selgerne ikke skal være med videre i selskapet som mindretallsaksjonærer eller i ledelsen, og hvor det er ønskelig med en såkalt clean exit.

Hvilke regler gjelder for kjøp og salg av AS?

I utgangspunktet er det avtaleretten og -friheten som danner bakteppet for kjøp og salg av aksjeselskaper.

Kjøpsloven og avhendingsloven (hvis eiendom er den del av transaksjonen) kommer i utgangspunktet til anvendelse, men det er vanlig å avtale i SPA at man fraviker lovgivningen i den grad det er tillatt.

Siden avtalefriheten har stor betydning i transaksjoner, er det viktig å bli bistått av en advokat i denne prosessen.

Rådgivning knyttet til transaksjoner hos Langseth Advokatfirma DA

Langseth Advokatfirma DA har flere erfarne corporate-advokater som har bistått i oppkjøps- og fusjonsprosesser. I tillegg har firmaet flere advokater som har bred erfaring med forsikringsrett, som er en fordel der W&I-forsikring er aktuelt.

Skal du kjøpe eller selge et aksjeselskap og ønsker råd om hvordan du bør gå frem, bistår vi gjerne med dette.

Skrevet av advokat Johannes P. Notaker-Velde

Advokat Johannes P. Notaker-Velde har både jobbet med salg/oppkjøp og fusjoner, samt med W&I-forsikring, både i advokatvirksomhet og i forsikringsmeglervirksomhet. I tillegg til å bistå med selskapsrett og M&A i Langseth Advokatfirma DA, har han også flere års arbeidserfaring fra et av verdens største forsikringsmeglingskonsern.