GENERASJONSSKIFTE

Innslaget av familieeide bedrifter og selskaper er stort i Norge

I alle slike virksomheter vil spørsmål knyttet til overføring til neste slektsledd på ett eller annet tidspunkt aktualisere seg. Ved et generasjonsskifte skal ikke bare virksomhetsandelene overdras, men det må også blant annet tas stilling til spørsmål av arverettslig, skatte- og avgiftsrettslig og kontraktsrettslig karakter. Et vesentlig siktemål ved generasjonsskifter bør være å sikre fremtiden til selve virksomheten – samtidig som man ivaretar de ulike familiemedlemmers og deltageres interesser på en måte som er egnet til å unngå senere konflikter.

I samarbeid med advokatene tilknyttet firmaets faggruppe for arv- og familierett, har våre advokater spesialkompetanse hva angår alle aspekter ved generasjonsskifter, slik at vi ved gjennomføringen kan ivareta nettopp de nevnte interesser.