OMORGANISERING

Langseth Advokatfirma bistår med rådgivning og gjennomføring i forbindelse med selskapers kapitalforhold og endringer av selskapskapital. Våre selskapsrettsadvokater har også i stor grad kompetanse innen insolvensrett og erfaring som bostyrere ved konkurs. Vi har på denne bakgrunn lang erfaring med de grenser og krav som gjelder for kapital i de ulike selskapstyper.

Våre advokater bistår selskaper og selskapers ledelse ved planlegging, tilrettelegging og gjennomføring av fusjoner/fisjoner. Herunder bistår vi ved due diligence, forhandlinger, kontraktsopprettelse og gjennomføring av de formelle sider av transaksjonene.