ETABLERING AV SELSKAP

Virksomheter kan ikke bare organiseres i ulike eierformer, men det er også i stor grad mulig og viktig å differensiere utformingen av selskaper innenfor samme selskapstype.

Når eierformen er valgt og selskapet skal stiftes, kan valg vedrørende hvordan det konkrete selskap skal formes vise seg å være vel så viktig som selve valget av selskapstype. Langseth Advokatfirma bistår gjerne med rådgivning i denne fasen, og gjennomfører også selve etableringen av alle former for selskaper.