• Hjem
  • Selskapsrett
  • Kjøp og salg av virksomheter, fusjoner, fisjoner og virksomhetsoverdragelser

KJØP OG SALG AV VIRKSOMHETER, FUSJONER, FISJONER OG VIRKSOMHETSOVERDRAGELSER.

Langseth Advokatfirmas Corporate/M&A-team bistår en rekke klienter årlig ved gjennomføring av transaksjoner. Transaksjoner er en overordnet betegnelse for ulike måter å overdra en virksomhet på:

  • Kjøp av aksjeselskap
  • Salg av aksjeselskap
  • Fusjon mellom to aksjeselskaper
  • Fisjon i et aksjeselskap
  • Salg av «innmat»/virksomhetsoverdragelse

Vi rådgir løpende større konsern og selskaper som ofte gjennomfører transaksjoner, samt også eiere av små og mellomstore bedrifter som ønsker å selge seg ut av en investering, typisk gründerbedrifter som selger videre til nye (og noen ganger større) eiere.

Langseth Advokatfirma bistår ved både større og mindre transaksjoner; størrelsesspennet er mellom 1.000.000 kr og 300.000.000 kr.

Vår bistand gjelder både spørsmål om verdsetting av aksjer (gjerne via våre samarbeidspartnere), strategiske valg og rådgivning forut for en transaksjonsprosess, due diligence-prosesser (både for kjøper og selger), SPA-forhandlinger og gjennomføring av avtaler. I enkelte tilfeller kan det være behov for å tegne særskilte transaksjonsforsikringer (såkalte W&I-forsikringer). Langseth Advokatfirma har kontaktpersoner hos de største forsikringsmeglingsfirmaene i verden og kan lett innhente uforpliktende tilbud på forsikring ved behov.

  • Hjem
  • Selskapsrett
  • Kjøp og salg av virksomheter, fusjoner, fisjoner og virksomhetsoverdragelser