Advokatmekling

I løpet av livet er det mange av oss som opplever å havne i en konflikt. Det kan være med arbeidsgiver, med naboen, ved arveoppgjør eller ved et samlivsbrudd.

Kommer dere ikke frem til en løsning, kan det neste steget være domstolen. Domstolsbehandling kan være krevende både psykisk og økonomisk, i tillegg til at konflikten gjerne blir enda mer tilspisset og det tar lang tid. Det finnes en alternativ løsning som kan være fornuftig å forsøke, nemlig advokatmekling.

Advokatmekling egner seg like godt i familiekonflikter, arbeidskonflikter, forretningskonflikter eller andre private konflikter. Målet med meklingen er å komme frem til en skriftlig avtale ved hjelp av en tredjeperson. Flere av advokatene i Langseth Advokatfirma har god erfaring med mekling, og vi samarbeider nært med en sertifisert advokatmekler.

Hva er advokatmekling?

Advokatmekling er som et forhandlingsmøte mellom deg og den du er uenig med, hvor dere får hjelp fra en tredjeperson inn i forhandlingsprosessen.

Selve forhandlingsmøtet foregår gjerne ved at dere sitter litt sammen innledningsvis, og så har mekler samtale med hver av dere alene. Mekleren og du blir enige om hva han kan si til motparten, og dialogen går så litt frem og tilbake mellom dere gjennom mekleren.

Hvem er advokatmeklere?

Advokater kan ta etterutdanning til advokatmekler. De gjennomgår da et obligatorisk kurs med avsluttende eksamen, hvor de får tittelen sertifisert advokatmekler.

Advokatmekleren har en nøytral rolle, og tar ikke stilling til hvem som har rett, men legger med sin juridiske innsikt til rette for at dere kan komme frem til enighet. Dere er selv aktive i meklingsprosessen og tar de viktige avgjørelsene. Mekler har ansvaret for å tilrettelegge prosessen, og vil legge opp prosessen på den måten han anser hensiktsmessig. Mekleren fokuserer på forholdet dere imellom, deres historie og deres interesser, mer enn på selve jussen. Dette gir et langt større spillerom for forhandlingsløsninger.

Før selve forhandlingsmøtet har gjerne mekleren kontakt med dere begge for å få mer informasjon om saken. Mekleren kan også se igjennom enkelte dokumenter dersom han finner det hensiktsmessig.

Mekler har altså ingen autoritet til å bestemme resultatet av konflikten, og skal ivareta begge sine interesser. Mekleren har taushetsplikt om det som kommer frem i meklingen. Dersom dere ikke kommer til enighet, kan ikke mekleren brukes som vitne for noen av dere senere.

Fordeler med advokatmekling?

Ettersom dere selv bestemmer over resultatet av meklingen, har dere i stor grad mulighet til å finne gode løsninger og unngår at én vinner og én taper.

I motsetning til en rettssak er derfor mekling både raskere og billigere. Det blir en raskere en avslutning på konflikten og det fokuseres på at løsningen er fremtidsrettet slik at dere kan fungere videre sammen om nødvendig.

Ta kontakt med vårt kontor for en uforpliktende prat om mekling.

Artikkelforfatteren, advokat Einar I. Lohne, er partner i Advokatfirmaet Langseth. Lohne har møterett for Høyesterett, og har ført flere hundre erstatningssaker for skadelidte i domstoler over hele landet. Han holder jevnlig foredrag for advokater og skadelidte, og ga i 2020 ut boken Erstatningsoppgjør på Gyldendal forlag.