Ole Hauge Bendiksen

 • Partner

Ole Hauge Bendiksen har lang erfaring i å bistå og representere både selskaper og privatpersoner i rettslige prosesser for samtlige rettsinstanser. Han arbeider særlig med større rettsprosesser med store krav til administrasjon og forberedelse av de rettslige forhandlinger.

Ole Hauge Bendiksen har betydelig erfaring i å representere klienter i saker hvor det er stor medieoppmerksomhet, og bistår våre klienter i kontakten med de offentlige myndigheter hvor sakene har stor samfunnsmessig betydning og interesse.

Hans spesialfagfelt er begge prosessområdene forvaltningsrett og prosedyre, samt de materielle rettsområder erstatnings– og forsikringsrett, fast eiendoms rettsforhold inkludert entreprise, samt selskapsrett.

Ole Hauge Bendiksen bistår også i rådgivning og representasjon ved forhandlinger, samt bistår med juridisk rådgivning til advokatfirmaets klienter innen sine spesialfelt. Han benyttes som fast advokat for både organisasjoner og faste forretningsklienter.

Rettsområder
Prosedyre
Forvaltningsrett
Erstatning
Eiendom
Selskapsrett

Språk
Norsk
Engelsk

Arbeid

 • 2015 - Present
 • Advokat/partner i Langseth Advokatfirma DA
 • 2004 - 2015
 • Advokat/partner/daglig leder i Advokatfirmaet Bjørge – Skaaraas & Co AS
 • 2003 - 2004
 • Dommerfullmektig i Hallingdal tingrett
 • 1998 - 2003
 • Advokatfullmektig og advokat i Advokatfirmaet Riisa & Co ANS
 • 1997 - 1998
 • Førstekonsulent ved Forsvarets overkommando, juridisk avdeling

Annet

 • -
 • Varaleder i Kontrollkommisjon I for psykisk helsevern i Østfold