Hva er en bistandsadvokat?

  • SKREVET AV:


Dersom du har blitt utsatt for en straffbar handling har du normalt krav på bistandsadvokat, og som fornærmet i saken har du behov for et spesielt vern.

Bistandsadvokaten vil hjelpe deg gjennom prosessen du står i, både i forhold til politiet og ved en eventuell rettssak. Bistandsadvokaten kan hjelpe deg under hele etterforskningen av saken, og være med deg i avhør hos politiet.

Hvilke oppgaver har en bistandsadvokat?

Advokaten vil gi deg råd og veiledning om hvordan du skal forholde deg i en slik sak, og hva du må forberede deg på. Du kan også få hjelp til å vurdere hvorvidt saken bør anmeldes. Dersom saken din blir henlagt kan bistandsadvokaten din hjelpe deg med å klage på dette.

Barn har for øvrig krav på bistandsadvokat som kan være til stede når de er i dommeravhør.

Bistandsadvokaten kjenner regelverket og hvilke rettigheter og plikter du har. Videre vil bistandsadvokaten holde deg løpende orientert om hva som skjer i saken din, og sikre at du får sett saksdokumentene.

Bistandsadvokaten kan også hjelpe deg med å søke om voldsoffererstatning og erstatning fra skadevolder dersom du har krav på det.

Du trenger ikke å finne en bistandsadvokat selv. Politiet og andre steder har egne lister, men du kan også søke opp selv gjennom Advokatforeningen på AdvokatenHjelperDeg.

Det er tingretten som trolig formelt vil oppnevne en bistandsadvokat i saken din, og vanligvis kreves det at saken blir anmeldt.

I hvilke tilfeller har du krav på bistandsadvokat?

Du har for eksempel rett på bistandsadvokat dersom du har blitt utsatt for vold, herunder familievold, tvangsekteskap, det foreligger brudd på besøksforbud, menneskehandel eller du har blitt utsatt for seksuelt overgrep.

I hvilke tilfeller du har krav på bistandsadvokat følger av straffeprosessloven § 107.

Hvis sakens art og karakter tilsier det kan retten oppnevne bistandsadvokat også i andre tilfeller hvor du har blitt utsatt for en alvorlig hendelse. Dette beror på en konkret vurdering, så dersom du føler behov for hjelp bør du uansett kontakte en advokat som kan hjelpe deg for å vurdere saken din.

Det kreves normalt at den straffbare handlingen du har vært utsatt for er skjedd i Norge.

Pårørende til offer for straffbar handling kan også ha krav på bistandsadvokat. Dette gjelder når offeret er under 18 år, men også i andre alvorlige tilfeller kan etterlatte foreldre ha krav på bistandsadvokat.