BISTANDSADVOKAT

Kostnadsfri advokathjelp

  • Både den som har vært utsatt for en straffbar handling og som er etterlatte kan ha krav på gratis advokathjelp i form av bistandsadvokat
  • Bistandsadvokaten vil ivareta rettighetene til den fornærmede, og bistå i prosessen både overfor politiet og rettssystemet.
  • Bistandsadvokaten kan gi deg hjelp i alle faser av saken fra anmeldelse, etterforskning og under en eventuell rettssak.
  • Bistandsadvokaten vil hjelpe deg med å beregne erstatningskravet ditt og sørge for at du får den oppreisning og erstatning du har krav på.