Oslomodellen mot useriøse aktører

Når arbeidsgiver går konkurs – lønnsgarantiordningen

Har arbeidsgiveren din gått konkurs uten at du har fått utbetalt lønn eller feriepenger?

Dette er et problem mange ansatte opplever. For å sikre at du som arbeidstaker ikke står på bar bakke, er den en lønnsgarantiordning man kan søke om hos den statlige lønnsgarantiordningen som administreres av NAV

Hva er lønnsgarantiordningen?

Lønnsgarantiordningen skal sørge for at arbeidstakere som mister jobben når en arbeidsgiver går konkurs, ikke blir stående uten lønn, feriepenger eller annet arbeidsvederlag man har krav på, som for eksempel overtidsbetaling og pensjon.

Hvordan søker jeg om lønn når arbeidsgiver er gått konkurs?

Når et selskap går konkurs, vil retten oppnevne en bostyrer. En av bostyrers oppgaver er å sørge for at ansatte i selskapet får informasjon om lønnsgarantiordningen. Dette gjøres vanligvis ved at det sendes et brev til hver ansatt med informasjon om at selskapet er konkurs, en oppsigelse av arbeidsforholdet og informasjon om hvordan man søker om lønnsgaranti, sammen med søknadsskjema.

For å søke om lønn, feriepenger og pensjon må du først og fremst sende bostyrer NAVs A-skjema. I skjemaet skriver du hva arbeidsgiver skylder deg (lønnskrav).

Det viktigste når man søker om lønn etter at en arbeidsgiver er gått konkurs, er å sørge for at kravet er tilstrekkelig sannsynliggjort. Det betyr at du må kunne bevise at arbeidsgiver skylder deg penger for arbeid du har utført eller som du skulle ha utført. Dette kan bevises for eksempel ved å legge frem arbeidskontrakt som viser stillingsprosent, arbeidstid og/eller avtalt lønn, lønnsslipper, vaktlister/ timelister eller samtaler mellom deg og arbeidsgiver.

Hva kan jeg søke om?

Lønnsgarantiordningen dekker blant annet forfalte krav på lønn, feriepenger og pensjon.

Kan jeg få dekket ubetalt lønn? Hvor mye lønn kan jeg kreve?

Lønn og pensjonsytelser kan dekkes for inntil seks måneder. Det kan være ulike grunner til å søke om ubetalt lønn. Du har alltid krav på lønn for det arbeidet du har utført. Ofte opplever vi også at ansatte kanskje ikke har fått jobbe like mye som det står i arbeidskontrakten at de skal. Selv om arbeidsgiveren din ikke har hatt arbeid å tilby deg, vil du fortsatt kunne kreve full lønn.

Det er imidlertid et tak på hvor mye lønnsgarantien  dekker.

Har jeg krav på lønn i oppsigelsestid ved konkurs?

Husk at selv om selskapet går konkurs, kan du likevel ha krav på lønn i oppsigelsestid. Lønn i oppsigelsestiden dekkes kun for en periode inntil én måned fra konkursåpning. Blir konkurs  åpnet 13.mai, får man lønn for oppsigelsestid frem til 13.juni. Er du ble sagt opp før konkursåpning, vil oppsigelsestiden kunne være lenger. Reglene kan være noe kompliserte, og derfor kan du alltid ta kontakt med bostyrer.

Har jeg krav på feriepenger?

Videre har du krav på å få utbetalt feriepenger som er opptjent i samme år som selskapet gikk konkurs og året før. Det vil si at hvis selskapet gikk konkurs i mai 2021, kan du søke om feriepenger fra januar 2021 og frem til mai 2021, i tillegg til feriepenger for 2020.

Kan jeg få dekket utgifter ved å begjære arbeidsgiver konkurs?

Vi blir ofte kontaktet av ansatte som ikke har fått utbetalt lønn eller feriepenger. I slike situasjoner er det en mulighet at du som arbeidstaker selv kan begjære arbeidsgiver konkurs. Dette kan du lese mer om her.

Dersom selskapet er begjært konkurs av deg, og du for eksempel har fått hjelp av en advokat til å utarbeide konkursbegjæringen, vil også «rimelige omkostninger» ved dette kunne dekkes.

Hva hvis jeg har jobbet et annet sted etter konkursåpningen?

Før et selskap går konkurs, vil mange ansatte ofte oppleve å ikke få utbetalt lønn. Det er derfor vanlig at flere har skaffet seg en ny jobb før selskapet går konkurs. Det er viktig å vite at du fortsatt kan ha krav på ubetalt lønn fra din tidligere arbeidsgiver som er konkurs.

Du har alltid krav på lønn for utført arbeid. I tillegg har du krav på lønn i oppsigelsestid, selv om du har fått nytt arbeid. Inntekten blir imidlertid trukket fra kravet ditt. Det betyr i praksis at du kun vil ha et krav mot tidligere arbeidsgiver som er konkurs, hvis du tjener mindre hos din nye arbeidsgiver. Prinsippet er at du bare får dekke tapet ditt.

Hvordan får jeg lønnen utbetalt?

Fyll ut søknadsskjema og dokumenter  lønnskravet og send dette til bostyrer. Bostyrer vil deretter vurdere kravet, og sende det videre til NAV. Dersom NAV aksepterer kravet, vil du få beskjed av bostyrer, som kort tid etter vil utbetale pengene til din konto etter fradrag for pliktige trekk.

Hvis NAV avslår lønnskravet ditt – helt eller delvis -, har du tre uker på å klage til NAV.