destination-newzealand-blog-01.jpg

Hva er en personskade?

En personskade er når noen blir skadet eller skader seg selv. Det kan skje på ulike måter, som for eksempel i en ulykke, ved et fall, eller som resultat av en voldshandling. Personskaden kan variere i alvorlighetsgrad, fra mindre skrammer og blåmerker til mer alvorlige skader som brudd eller indre skader. Noen mister muligheten til å arbeide og blir uføre.

Mange som påføres en skade vil ha rett til erstatning.

Noen typer av personskader

  1. Ytre skader: Dette er skader som påvirker kroppen din. De kan inkludere kutt, brudd, forstuvninger og forstrekninger. Disse skadene kan være smertefulle og kreve medisinsk behandling.

  2. Indre skader: Noen ganger kan skader skje inne i kroppen, uten synlige tegn på utsiden. Dette kan inkludere skader på organer som hjertet, lungene eller leveren. Indre skader kan være svært alvorlige og kreve akutt medisinsk hjelp.

  3. Hodeskader: Skader på hodet kan variere fra små støt til alvorlige hjerneskader. 

  4. Nakke- og ryggskader: Skader på nakken eller ryggen kan være svært alvorlige og påvirke bevegelsen og følelsene i kroppen.

Hvordan skjer personskader

Personskader kan oppstå av mange årsaker:

  • Ulykker: Dette kan være bilulykker, fall, eller andre uforutsette hendelser der noen blir skadet uten at det var hensikten.

  • Vold: Noen ganger kan personer bli skadet som følge av voldshandlinger, som slåsskamper eller overfall.

  • Arbeidsulykker: På jobben kan det oppstå skader, spesielt hvis arbeidsmiljøet ikke er trygt eller hvis noen ikke følger sikkerhetsregler.

Du må søke hjelp

Hvis du blir skadet, er det viktig å søke medisinsk hjelp så raskt som mulig.

Det er noen ganger helt avgjørende i en erstatningssak at det har skjedd en nedtegning av symptomer og plager kort tid etter en ulykke.

Legene og sykepleierne vil vurdere skaden din og gi deg nødvendig behandling. I tillegg må du kontakte politi eller forsikringsselskapet hvis skaden skjedde som følge av en ulykke.

Det er også viktig å huske at hvis noen er ansvarlig for skaden din, kan du ha rett til erstatning for medisinske utgifter, inntektstap, og andre kostnader som følge av skaden. Noen ganger kan det være vanskelig å få den erstatningen man har rett på.

Artikkelforfatteren, advokat Einar I. Lohne, er partner i Advokatfirmaet Langseth. Lohne har møterett for Høyesterett, og har ført flere hundre erstatningssaker for skadelidte i domstoler over hele landet. Han holder jevnlig foredrag for advokater og skadelidte, og ga i 2020 ut boken Erstatningsoppgjør på Gyldendal forlag. Lohne er medlem av Advokatforeningens lovutvalg for erstatning.