Hva er pasientskade?

Pasientskadeloven gir den som påføres en pasientskade rett til erstatning. Det er norsk pasientskadeerstatning ( NPE) som behandler alle kravene om pasientskadeerstatning.

Både offentlig og private helseforetak og behandlere omfattes.

Men hva menes med en pasientskade?

Skade som skyldes svikt ved ytelse av helsehjelp

Blir du påført en skade grunnet «svikt» ved ytelse av helsehjelp, er det å anse som en pasientskade. Dette selv om ingen kan lastes for feilen som er gjort.

Det kan være vanskelig å avklare nærmere hva som menes med “svikt”. Poenget er at man skal vurdere helsehjelpen som ble gitt opp mot de krav pasienten med rimelighet kan stille til tilsvarende type helsehjelp; hva er vanlig, forsvarlig anerkjent behandling.

Skade som skyldes teknisk svikt ved apparater, redskap eller utstyr

Om skaden skyldes teknisk svikt ved apparater, redskap eller annet utstyr, er det tilstrekkelig å påvise at skaden ble påført ved dette utstyret. Det er et rent objektivt ansvar. Årsaken til hvorfor utstyret sviktet, er ikke interessant i forhold til retten til pasientskadeerstatning.

Smitte og infeksjon

Det er et objektivt ansvar for skade i form av påført smitte og infeksjon. Det er dessverre ikke helt sjelden at man blir påført ulike former for smitte ved opphold på sykehus. Om smitten eller infeksjonen i hovedsak skyldes din egen grunnsykdom, vil det likevel ikke være en pasientskade.

Vaksiner

Statistisk vet man at visse vaksiner vil medføre noen skader og upåregnelige bivirkninger.

Der det er anbefalte eller påbudte vaksinasjoner etter smittevernloven, plikter staten å erstatte skader som alene eller sammen med andre årsaker kan være en følge av vaksinen. Det er altså Staten som må bevise at skaden ikke skyldes vaksinen.

Sikkerhetsbestemmelse: særlig stor skade

Selv om man ikke kan si at det er svikt ved helsehjelpen, kan man likevel få rett til erstatning. Dette gjelder om man får en skade som er særlig stor eller uventet. I vurderingen legges det vekt på om pasienten har fått tilstrekkelig informasjon om risikoen på forhånd.

Hva menes med “skade”?

Begrepet «skade» kan  være noe misvisende. En pasientskade kan like gjerne være en tilstand, sykdom eller en forlengelse av en sykdomsperiode. Om du for eksempel får en forsinket diagnose, som gjør at du får en sykdomsutvikling som blir mer alvorlig enn om den hadde blitt oppdaget tidligere, er dette også en «pasientskade». Tilsvarende om det tar lengre tid før du blir frisk igjen på grunn av denne forsinkelsen.