Hvordan søke menerstatning?

Menerstatning kompenserer for den ulempe og belastning du påføres på grunn av en skade.

Menerstatningen kommer i tillegg til oppreisningserstatning. Hvordan du skal gå frem for å søke slik erstatning, vil avhenge av hvem som er ansvarlig for personskaden.

Hva er menerstatning?

Menerstatning er en egen erstatningspost for ikke-økonomisk tap ved varige personskadesaker av en viss størrelse. Det er vanlig å operere med at skaden må ha gitt en varig medisinsk invaliditet på minst 15 prosent.

Den medisinske invaliditeten fastsettes normalt av medisinske spesialister, og følger tabeller som er fastsatt i forskrift (“invaliditetstabellen”).

Hvordan søke menerstatning etter en yrkesskade?

Dersom du påføres personskade etter en yrkesskade, har du rett til menerstatning både fra forsikringsselskapet hvor arbeidsgiver har tegnet yrkesskadeforsikring, og fra NAV.

NAV krever at du sender inn et eget skjema om krav etter yrkesskade. Når det gjelder forsikringsselskapet, holder det at personskaden meldes til forsikringsselskapet.
NAV vil få leger til å vurdere saken, og det vil normalt også forsikringsselskapet. Utbetalingen blir til en viss grad samordnet basert på hvordan menerstatningen beregnes.

Hvordan søke menerstatning etter en trafikkulykke?

Etter en trafikkulykke vil det holde å melde inn saken til det forsikringsselskapet som er ansvarlig for ulykken. Merk at så lenge du har meldt inn saken til ditt eget forsikringsselskap, er det normalt tilstrekkelig, selv om det kan være at et annet selskap enn ditt eget som påtar seg ansvaret.

Forsikringsselskapet dekker vanligvis utgiftene til en spesialist som vurderer medisinsk invaliditet. Vi anbefaler å kontakte advokat om valg av spesialist. Enkelte ganger overlates dette til selskapets rådgivende lege, men du bør da få bistand til å kontrollere vurderingen.

Hvordan søke menerstatning etter en straffbar handling?

Dersom du har blitt skadet etter en straffbar handling, men gjerningspersonen er ukjent eller det er andre forhold som gjør at gjerningspersonen ikke kan betale erstatningen direkte, har du rett til erstatning fra kontoret for voldsoffererstatning.
Menerstatning kan du søke om samtidig som du sender inn standard søknadsskjema om erstatning til kontoret for voldsoffererstatning.

Klikk her for å finne skjemaet.

Du må selv sørge for få en spesialisert lege til å vurdere medisinsk invaliditet. Kontoret for voldsoffererstatning kan imidlertid dekke utgiftene til en slik vurdering, men da må du avtale dette på forhånd.

Ulykkesforsikringer

Merk deg at det finnes flere ulykkesforsikringer som også inneholder en form for menerstatning. Her må du sjekke vilkårene for hva som gjelder. Har du meldt inn personskaden til forsikringsselskapet, er det tilstrekkelig.