Når forsikringsselskapet nekter å dekke snøskader

I nyhetsbildet kunne vi i starten av januar 2023 lese om snøskader: Forsikringsselskapene har mottatt svært mange skademeldinger i etterkant av snøkaoset på Sør- og Østlandet.  Kommunikasjonssjefen i Gjensidige Forsikring uttalte at «det er enormt med skader i år i forhold til i fjor og årene før».

Har du opplevd skader på huset, hytta eller andre konstruksjoner på eiendommen din, og at forsikringsselskapet enten nekter å utbetale eller kun godtar delvis utbetaling? Da kan det være lurt å be en advokat om å vurdere selskapets avslag for å se om avslaget bygger på riktig grunnlag.

Hva er en snøtyngdeskade?

Alle skader må vurderes individuelt, både med hensyn til omfang og årsak. Årsaken har betydning for om forsikringsselskapet dekker skaden eller ikke.

Etter en skademelding sender forsikringsselskapet en takstmann til å inspisere skaden. Takstmannen uttaler seg om både skadeårsak- og omfang.

Vår erfaring er at det kan være behov for å be om en egen uavhengig vurdering av både takstrapport og selskapets avslag. Siden kravet foreldes seks måneder etter selskapets endelige avslag, må man også ta stilling til dette relativt tidlig. Det er ikke mulig å ombestemme seg etter denne fristen er utløpt.

Hva dekker bygningsforsikringen  – og hva dekker den ikke?

Ordinære tingsskadeforsikringer hos de største forsikringsleverandørene i Norge, slik som IF Skadeforsikring, Tryg Forsikring og Gjensidige Forsikring, dekker i utgangpunktet typisk brannskader, vannskader, naturskader og andre plutselige og uforutsette skader på bygningen. Men hva gjelder for såkalte snøtyngdeskader?

Forsikringen kan ha rene unntak i vilkårene for slike typer skader. Unntakene kan riktignok variere noe fra selskap til selskap avhengig av forsikringsvilkårene.

Forsikringsselskapene kan også påberope seg visse sikkerhetsforskrifter som grunnlag for nedsettelse av en erstatning/utbetaling. I forsikringsavtalen er man ofte pålagt av forsikringsselskapet å for eksempel måke snø av taket ved snøfall – dette er et utslag av den alminnelige tapsbegrensningsplikten. Man skal ikke kunne lene seg på at forsikringen betaler og ikke selv gjøre ordinært vedlikehold eller typisk måke snø ved tungt snøfall.

Det er alltid lurt å lese forsikringsavtalen, selv om den ofte oppfattes som tungt tilgjengelig.

Rådgivning knyttet til forsikring hos Langseth Advokatfirma DA

Langseth Advokatfirma DA har flere erfarne erstatnings- og forsikringsadvokater som har bistått med vurderinger av forsikringsselskapers avslag, vurdering av forsikringsvilkår mv.

Ta kontakt dersom du ønsker vurdering av din skadesak. Husk at du kan ha en rettshjelpsforsikring som dekker utgifter til advokat.

Forfatteren, advokat Johannes P. Notaker-Velde, har jobbet med selskapsrett, eiendom, forsikringsrett og risikovurdering mv., både i advokatvirksomhet og i forsikringsmeglervirksomhet. I tillegg til å bistå med forsikringsrett i Langseth Advokatfirma DA, har han også flere års arbeidserfaring fra et av verdens største forsikringsmeglingskonsern.